ارز ومیکس wemix چیست؟


ارز دیجیتال Mirror Protocol پروتکلی غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است. این پروتکل برای دارایی‌های مصنوعی طراحی شده و در بخش مالی غیرمتمرکز فعالیت می‌کند. Mirror Protocol ابزارها و امکاناتی را ارائه می‌دهد که براساس آنها کاربران می‌توانند دارایی‌های مصنوعی مدنظر خود را ایجاد کنند. در ادامه مقاله به بررسی ارز دیجیتال Mirror Protocol خواهیم. ارز دیجیتال (Mir (Mirror Protocol چیست؟ به همراه نمودار و قیمت لحظه ای آن - خانه سرمایه img.wp-smiley, img.emoji < display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; >.no-js img.lazyload figure.wp-block-image img.lazyloading .lazyload, .lazyloading .lazyloaded < opacity: 1; transition: opacity 400ms; transition-delay: 0ms; >body < text-align:right !important; >.tg td < border-color: #cccccc !important; font-family: 'Vazir' !important; >.elementor-72337 .elementor-element.elementor-element-6fb0343 .elementor-countdown-digits < font-family: iranyekanfn,Sans-serif !important; >nav.elementor-nav-menu--main.elementor-nav-menu__container.elementor-nav-menu--layout-horizontal.e--pointer-underline.e--animation-none ul li a < font-weight: 600 !important; >td.tg-0lax #coinexfooter, td.tg-0lax #binancefooter, td.tg-0lax #nobitexfooter, td.tg-0lax #tabdealfooter, td.tg-0lax #okexfooter, td.tg-0lax #abantetherfooter, td.tg-0lax #kucoinfooter, td.tg-0lax #bitpinfooter, td.tg-0lax #bit24footer < background-color: #d35400; float: right; border-radius: 3px; margin: 5px 10%!important; font-size: 12px; padding: 15px 25px!important; color: #fff; width: 80%; >.kksr-legend span:nth-child(3):after, .kksr-legend span:nth-child(11):after, .kksr-legend span:nth-child(13):after , .kksr-legend span:nth-child(2):after, .kksr-legend span:nth-child(4):after, .kksr-legend span:nth-child(6):after < display: none !important; >.kksr-icon < width: 35px !important; height: 35px !important; >.kksr-stars-inactive , .kksr-stars-active < margin-right: 10%; width:100% !important; >.kk-star-ratings < width: 70%; text-align: center; background-color: #f0f0f0; border-radius: 5px; padding: 20px; color: black; box-shadow: 0 5px 10px 1px #9e9e9e; margin-bottom: 35px; margin: 0 15% 35px 15%; direction: ltr; >.kk-star-ratings .kksr-legend span < opacity: 1 !important; >.kksr-stars < float: left; width: 50%; direction: rtl; margin-top: 5px; >.kksr-legend < float: right; width: 50%; text-align: right; line-height: 20px !important; >.kksr-legend span:after < /* content: "امتیاز شما به این مقاله؟؟"; */ width: 100%; float: right; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 10px 0; >.kksr-legend br < display: none; >/* .kksr-legend span:nth-child(7):after < content: "امتیاز شما با موفقیت ثبت شد"; >*/ /* ul.toc_list>li < display: flex; >*/ ul.toc_list>li:before < background-image: url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/05/Cdx.png); content: ""; width: 25px; height: 25px; margin: 4px 0; background-position: center; background-size: 60%; background-repeat: no-repeat; background-color: #f0f0f0; border-radius: 6px; float: left; >ul.toc_list>li:hover::after < background-image: url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/05/xsz.png) !important; >ul.toc_list li ul li < display: none; >ul.toc_list li:hover ul li,ul.toc_list>li:hover < display: block; >div#toc_container li a < color: #4a4a4a; font-size: 16px; line-height: 30px; float: right; >ul.toc_list li ul li < width: 100%; float: right; >ul.toc_list li ul < display: grid; >ul.toc_list li < display: flow-root; >ul.toc_list li ul < float: revert; width: 100%; >ul.toc_list li < width: 100%; >span.hntitlewidget-series, span.serieshntitle < font-size: 16px; margin-bottom: 15px !important; font-weight: 700; >span.title-comments < border-bottom: 4px solid #000038; font-size: 20px; font-weight: 700; font-family: 'IRANYEKANFN'; >span#reply-title < font-size: 17px; font-weight: 700; >span#reply-title small a < color: white; >.home a < text-decoration: none; >.single-post form#gform_3 #gform_submit_button_3:hover < background-color: #af1522; >.single-post form#gform_3 #gform_submit_button_3 < background-color: #be202e; color: white; >.single-post form#gform_3 li < margin: 0; >.single-post form#gform_3 < width: 65%; background-color: #f6f7f9; padding: 15px; border-radius: 10px; border: 1px solid #e7e7e8; >.single-post .row.bs-shortcode-row.bs-shortcode-row-3-column .col-xs-4 < width: 32%; float: right; margin-left: 1%; >.single .elementor-container.elementor-column-gap-default a < color: #da4b1b; >.single footer a < color: #3c3c3c !important; >div#modal-6a930bf5 , div#modal-a29a6f1 < top: 15px !important; z-index:999999; >a.tgju-copyright < display: none; >.single ul.serieslist-ul li, .hnbgf ul li< list-style:none !important >.post .wp-post-image < max-height: initial !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(3) < display: none; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < height: 60px; >.coinmarketcap-currency-widget < background-color: #f7f7f7; border-radius: 15px; >.coinmarketcap-currency-widget div div:nth-child(1) < direction: ltr; margin: 0 0 0 -20px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) div < margin: 0 !important; width: 50% !important; >span.hnbitfo < margin: 50px 0 0 80px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < margin-top: -5px !important; >.coinPriceBlock-signature < display: none !important; >.tradingview-widget-container>div>div, .tradingview-widget-container>div, .tradingview-widget-container>div>div>div @media(min-width:200px) and (max-width:768px) < .tradingview-widget-container .tradingview-widget-copyright td.tg-0lax #coinexfooter, td.tg-0lax #binancefooter, td.tg-0lax #nobitexfooter, td.tg-0lax #tabdealfooter, td.tg-0lax #okexfooter, td.tg-0lax #abantetherfooter, td.tg-0lax #kucoinfooter, td.tg-0lax #bitpinfooter, td.tg-0lax #bit24footer < background-color: #D35400; margin: 0px 0% 2px 0% !important; font-size: 11px; padding: 10px 5px !important; width: 100%; >.coinPriceBlock-container < display: contents; text-align: center; >.coinPriceBlock < margin-bottom: 10px; >> @media(min-width:768px) and (max-width:20000px) < .imageWebBox:hover a < text-align: right !important; >.single-post p < margin-bottom: 5px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile < display: none; >div#mobilixbox < display:none; >> @media(min-width:200px) and (max-width:768px) < a#main_popup_blog < z-index: 99; >div#deskixbox < display: none !important; >ul.toc_list>li>a < pointer-events: none; >.single section.elementor-section.elementor-top-section.elementor-element.elementor-element-2e84153b.elementor-section-height-min-height.elementor-section-boxed.elementor-section-height-default.elementor-section-items-middle < display: none !important; >blockquote < overflow: hidden; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) div < margin-left: 0 !important; >.coinmarketcap-currency-widget div div:nth-child(1) < margin: 0 0 0 0 !important; >span.hnbitfo < margin: 45px 0 0 40px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < margin-top: 5px !important; margin-left: -15px; height: 70px; >.elementor-72337 .elementor-element.elementor-element-40c1d00a .elementor-nav-menu .elementor-item < margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile img < border-radius: 10px; width: 40%; float: right; >a#mob_hn_blog_ad_mobile < float: left; width: 100%; background-color: #1e1d56; border: 3px solid red; border-radius: 10px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile span < color: white; margin: 15px 5px 0 5px; width: 55%; float: right; font-weight: 900; font-size: 21px; line-height: 30px; >span.butshow-more < font-size: 15px !important; background-color: #be202e; text-align: center; margin-top: 5px !important; border-radius: 3px; >> body < text-align: right !important; >body .gform_wrapper.gf_rtl_wrapper table.gfield_list td, body .gform_wrapper.gf_rtl_wrapper table.gfield_list th, body.rtl .gform_wrapper table.gfield_list td, body.rtl .gform_wrapper table.gfield_list th < padding:0 15px !important; >/*mhmd style*/ .elementor-element.elementor-element-835b19a.hnbgf.elementor-hidden-tablet.elementor-hidden-phone.elementor-widget.elementor-widget-wp-widget-seriestoc < overflow-y: scroll; >.kk-star-ratings .kksr-legend div < display:none; >.new-blog-top-banner-mob-url < display: none; >.new-blog-top-banner-url < display: block; >.showCaseContainer .img:before < background: #585858; content: ""; position: absolute; width: 100%; height: 100%; opacity: 0.5; top: 0; >.ارز ومیکس wemix چیست؟ opening-exchange-tutorial#aparat < background-image:linear-gradient( rgb(211 84 0 / 0%), #d35400 ),url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/10/aparat-button-bg-1.png); background-size: cover; >.opening-exchange-tutorial#youtube < background-image: linear-gradient( rgb(211 84 0 / 0%), #d35400 ),url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/10/youtube-button-bg.png); background-size: cover; >.opening-exchange-tutorial < text-decoration: none; display: inline-block; background-color: white; /* border: 1px solid #ffffff; */ color: #ffffff; width: 43%; margin: 2%; padding: 20px 0px; padding-right: 15px; border-radius: 25px; text-align: right; border-radius: 5px; padding: 15px 0px; text-align: center; font-size: 20px; font-weight: 900; text-shadow: 0 0 20px black; transition: 0.3s all ease-in-out; -w-transition: 0.3s all ease-in-out; -moz-transition: 0.3s all ease-in-out; -o-transition: 0.3s all ease-in-out; >.tg < margin-bottom:40px >.tg thead th < border-bottom: 1px solid black; >.mhmd-forcastTable-cripto-mobile < border-bottom: 3px solid #000038; display:none; >@media (max-width: 767px) < .mhmd-forcastTable-cripto-mobile< border-bottom: 3px solid #000038; display:table-cell; >.mhmd-forcastTable-cripto-desktop < display:none; >.new-blog-top-banner-mob-url < display: block; padding:0 !important; >.new-blog-top-banner-url < display: none; >.showCaseContainer .img < box-shadow: 0 0 2px; margin: 10px 0; >> .tradingview-widget-container .tradingview-widget-copyright < display: none; >.khane-cash-logo-fix < z-index: 1; >/* .elementor-section.elementor-section-boxed > .elementor-container < overflow:hidden; >*/

ایردراپ گانشیب بتل Gunship Battle

گانشیب بتل Gunship Battle به معنی نبرد توپچی نسخه Crypto Conflict یک بازی نسل جدید سبک P2E و جنگ آوری استراتژیک است که داستان بازی در مورد جنگ هایی است که پس از گرم شدن کره زمین، جنگ بین کشورها در دریاها و اقیانوس ها به سمت جنگ جهانی سوم پیش میرود.

در این بازی گیمرها با هدایت ناوگان های دریایی مانند کشتی های جنگی و ناوهای جنگی و سپس هدایت هواپیماهای جت با دشمنان مبارزه می کنند.

سری بازی های Gunship Battle تاکنون بیش از 100 میلیون دانلود را در سرتاسر جهان داشته است.

میلکو با نشان MILCO توکن اختصاصی این بازی که کاربران می توانند توکن درون بازی با اسم Titanium را به MILCO و یا برعکس تبدیل کنند.

تایتانیوم یک منبع درون بازی است که می توان با انجام کارهای روزانه در بازی آنها را به دست آورد و هواپیماها یا ناوهای جنگی را ارتقا داد.

گانشیب بتل Gunship Battle (کریپتو کانفلیکت)، بیش از 1,000,000 توکن MILCO را بین شرکت کنندگان مختلف ایردراپ می کند.

برای شرکت در ایردراپ وارد فرم ایردراپ شده و پس از ثبت نام کارهای خواسته شده را برای به دست آوردن امتیاز تکمیل نمایید.

100,000 شرکت کننده برای برنده شدن هر نفر 10 توکن MILCO انتخاب می شوند.

واکنش شما چیست؟

مراحل قدم به قدم ایردراپ

 • 1 وارد صفحه ایردراپ گانشیب بتل Gunship Battle شوید
 • 2 با وارد کردن ایمیل و نام خود و یا متصل کردن شبکه های اجتماعی در ایردراپ ثبت نام کنید
 • 3 کارهای خواسته شده را انجام داده و تا 200 امتیاز برای شرکت کردن در قرعه کشی کسب نمایید
 • 4 برای شرکت در این ایردراپ می بایست آدرس کیف پول Wemix را درج کنید. ومیکس یک کیف پول بر پایه بلاکچین کلایتن است و می توان آن را بر روی سیستم عامل های گوشی همراه مانند اندروید یا آی او اس نصب کرد. نصب کیف پول WEMIX و دریافت آدرس کیف پول
  پس از ثبت نام در این اپلیکیشن آدرس کیف پول به شما نمایش داده می‌شود
 • 5 1 میلیون توکن MILICO برای این ایردراپ در نظر گرفته شده است که بین 100 هزار نفر از شرکت کنندگان، هر نفر 10 توکن MILICO ایردراپ می شود
 • 6 100 شرکت کننده با بیشترین امتیاز هر کدام برنده 50 توکن MILICO خواهند شد
 • 7 توکن ها 30 روز پس از پایان ایردراپ از طریق تماس با برندگان در کیف پول آنها توزیع می شود

نیازمندی ها

تبلیغات در سایت بیت ایردراپ

تبلیغات در سایت بیت ایردراپ

اطلاعات بیشتر

 • لینک وبسایت: cryptoconflict.joycity.com
 • نام یا شناسه: MILCO

ویدیو

جدیدترین ایردراپ‌ها

ایردراپ بنگر Banger

ایردراپ انکوتس آف میستریا Ankots of Misteria

ایردراپ شبکه کرسنت Crescent Network

سلام و عرض ادب و احترام من میخوام این بازی رو نصب کنم چند تا سوال داشتم اگر امکانش هست راهنمایی کنید. اول اینکه ارزش هر میلیکو حدودا چقدره ، دوم اینکه میلیکو جزو ارز دیجیتال محسوب میشه یا باید تبدیل بشه و اینکه ارزشش رو داره وقتمون رو بزاریم یا به عنوان یک کارشناس بازی بهتر و با درآمد بالاتری رو پیشنهاد میکنید . در آخر خیلی سپاسگزارم

سلام قیمت رو توی بازی متوجه میشید یا باید سایت پروژه رو مطالعه کنید. باید تبدیل بشه.
کلا بازی هایی که میشه ازشون کسب درآمد کرد زیاد هستند و برای به دست آوردن درآمد باید زمان زیادی براشون گذاشته بشه و درنهایت هم در بیشتر مواقع ارزش زمان گذاشته شده رو نداره.
به جای کسب درآمد از این بازی ها پیشنهاد میکنیم که به دنبال یک حرفه تخصصی باشید.

مهر‌ارز، رسانه و وب سایت آموزشی ارز دیجیتال و رمزارزها و ارائه خدمات متنوع در دنیای ارز دیجیتال از جمله معرفی ایردراپ ارز دیجیتال رایگان و کریپتو (Cryptocurrency) ، ارز ومیکس wemix چیست؟ معرفی صرافی های آنلاین جهت خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال ایرانی و خارجی و پاداش های آنها و آخرین قیمت های ارزهای دیجیتال و رمز ارزها به صورت رایگان

دسترسی ارز ومیکس wemix چیست؟ سریع

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین قیمت های ارز دیجیتال، آموزش ها، ایردراپ ها، کریپتو رایگان به همراه آخرین اخبار و مطالب دنیای ارز دیجیتال با عضویت در خبرنامه سایت مهر‌ارز

حمایت مالی

© 2021 تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به مهر‌ارز می باشد. هر گونه کپی برداری بدون مجوز غیر مجاز است.

ارز ومیکس wemix چیست؟

مارکت کپ ( حجم کل بازار):

حجم معاملات روزانه:

دامیننس ( تسلط بر بازار):

تعداد کل سکه ها:

تعداد سکه های استفاده شده:

تغییرات قیمت یک ساعته:

تغییرات قیمت 24 ساعته:

تغییرات قیمت هفتگی :

تغییرات قیمت ماهانه :

تغییرات قیمت دو ماهه :

تغییرات قیمت سه ماهه :

 • جدیدترین سیگنال ها

درحال حاضر سیگنالی وجود ندارد

 • جدیدترین تحلیل ها

تحلیل روزانه آواکس

تحلیل تایم فریم روزانه ارز بیت کوین

سبد میان مدت ارز سوم مانا

سبد میان مدت ارز دوم پولکادات

سبد میان مدت ارز اول شیبا

 • جدیدترین اخبار و مقالات

دستورالعمل کامل سرمایه گذاری بر روی پروژه های NFT

وام NFT چیست + معرفی بهترین پلتفرم های وام NFT

آموزش و راهنمای کامل ماینینگ (استخراج) اتریوم (Ethereum Mining)

بررسی قدرت شبکه های اجتماعی در رشد ارزهای دیجیتال

جفت ارز چیست؟ معرفی انواع و نحوه استفاده از آنها در بازارهای مالی

برچسب ها این ارزدیجیتال

 • mineable
 • distributed-computing
 • filesharing
 • storage
 • polychain-capital-portfolio
 • blockchain-capital-portfolio
 • boostvc-portfolio
 • dcg-portfolio
 • hashkey-capital-portfolio
 • a16z-portfolio
 • winklevoss-capital-portfolio
 • pantera-capital-portfolio
 • web3

نام این ارز دیجیتال Filecoin فایل کوین [فیچرز] است و به اختصار آن را ارز ومیکس wemix چیست؟ با علامت FIL نشان می دهند ، قیمت هم اکنون ارز دیجیتال 5.30 Filecoin دلار می باشد که در 24 ساعت اخیر -9.69 درصد و در هفته ای که گذشت -17.75 درصد و در ماهی که گذشته تا کنون -19.91 درصد تغییرات داشته است . رتبه این ارز دیجیتال در مارکت 35 می باشد و دامیننس این ارز دیجیتال 0 درصد است و تعداد سکه های که برای این ارز توسط ناشر قرار داده شده است نامحدود می باشد که از این تعداد تاکنون 284845063 سکه استفاده شده است و وارد چرخه بازار شده است حجم کل مارکت این ارز دیجیتال 1508846903 دلار می باشد و حجم روزانه این ارز 240238721 دلار می باشد.

analyse-twitImage

یه تحلیل بلند مدت و یکم خط خطی زیاد ولی مفید برای ارز filcoin در تایم فریم هفتگی ارز در یک روند .

علت اوج‌گیری چند ارز دیجیتال پس از تغییر نام فیسبوک چه بود؟

علت اوج‌گیری چند ارز دیجیتال پس از تغییر نام فیسبوک چه بود؟

در پی تصمیم فیسبوک، برای تغییرنام خود به متا، قیمت برخی از ارزهای دیجیتال بازی‌محور پلتفرم متاورس (فضای واقعیت مجازی) رشد چشمگیری داشتند.

به گزارش شهرآرانیوز، در پی تصمیم شرکت تکنولوژی چندملیتی آمریکایی فیسبوک، برای تغییرنام خود به متا، قیمت برخی از رمزارزهای بازی‌محور پلتفرم متاورس (فضای واقعیت مجازی) رشدی قابل توجه را تجربه کردند.

تغییر برند فیسبوک به متا

شرکت کالیفرنیایی فیسبوک روز گذشته رسما اعلام کرد که نام شرکتی خود را به پلتفرم «متا» تغییر می‌دهد تا مفهوم کسب وکار خود را فراتر از فضای مجازی گسترش دهد.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک به این موضوع اشاره کرد که این شرکت در تلاش است تا « موج جدیدی از محاسبات در راه است و حرکت بعدی فاصله گرفتن از اپلیکیشن بحث برانگیز شبکه مجازی است که فیسبوک شناخته می‌شود.»
با این حال این تغییر نام روی پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، واتس‌اپ و اینستاگرام تاثیری نخواهد داشت.

بنیانگذار فیسبوک همچنین اشاره کرد که این شرکت به زودی متاورس را راه‌اندازی خواهد کرد. جهانی مجازی که در آن کاربران می‌توانند کار، بازی، ارتباط و تمامی فعالیت‌های روزانه خود را در محیطی مجازی انجام دهند.
پیش از این و در ماه سپتامبر، فیسبوک صندوق ۵۰ میلیون دلاری را برای تحقیقات حول متاورس و تجربه کاربری راه‌اندازی کرده بود.

واکنش مثبت توکن‌های بازی

بعد از اطلاعیه تغییر نام فیسبوک، توکن‌های بازی‌های بر بستر بلاکچین در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ درصد رشد کردند. داده‌های کوین‌مارکت‌کپ نشان می‌دهد که از توکن‌های معروف متاورس، مانا (MANA) بیش از ۴۷ درصد، ومیکس (WEMIX) 45 درصد، UFO 25 درصد، سندباکس (SAND) 23 درصد، استار اطلس (ATLAS) 22 درصد، آلیس (ALICE) 13 درصد و اکسی اینفینیتی (AXS) حدود ۱۰ درصد رشد کردند.

هنوز برای اعلام این موضوع که آیا شرکت مادر فیسبوک توکن متاورس راه‌اندازی خواهد کرد بسیار زود است اما به هر حال پروژه رمزارز این شرکت هنوز در دست پیگیری است و دچارمشکلات نظارتی شده است.

این غول شبکه‌های اجتماعی اخیر همکاری نزدیکی را با کوین‌بیس انجام داده و کیف پول رمزارز NOVI را در مرحله آزمایشی راه اندازی کرده است. فیسبوک معتقد است که رمزارز این شرکت می‌تواند به دست ۱٫۷ میلیارد نفر از جمعیت جهان برسد.

رشد چشمگیر چند ارز دیجیتال با تغییر نام فیسبوک

رشد چشمگیر چند ارز دیجیتال با تغییر نام فیسبوک

تجارت نیوز / در پی تصمیم شرکت تکنولوژی چندملیتی آمریکایی فیسبوک، برای تغییرنام خود به متا، قیمت برخی از رمزارزهای بازی‌محور پلتفرم متاورس (فضای واقعیت مجازی) رشدی قابل توجه را تجربه کردند.

در پی تصمیم شرکت تکنولوژی چندملیتی آمریکایی فیسبوک، برای تغییرنام خود به متا، قیمت برخی از رمزارزهای بازی‌محور پلتفرم متاورس (فضای واقعیت مجازی) رشدی قابل توجه را تجربه کردند.

تغییر برند فیسبوک به متا
شرکت کالیفرنیایی فیسبوک روز گذشته رسما اعلام کرد که نام شرکتی خود را به پلتفرم «متا» تغییر می‌دهد تا مفهوم کسب وکار خود را فراتر از فضای مجازی گسترش دهد.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک به این موضوع اشاره کرد که این شرکت در تلاش است تا « موج جدیدی از محاسبات در راه است و حرکت بعدی فاصله گرفتن از اپلیکیشن بحث برانگیز شبکه مجازی است که فیسبوک شناخته می‌شود.»
با این حال این غییر نام روی پلتفرم‌هاش شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، واتس‌اپ و اینستاگرام تاثیری نخواهد داشت.

بنیانگذار فیسبوک همچنین اشاره کرد که این شرکت به زودی متاورس را راه‌اندازی خواهد کرد. جهانی مجازی که در آن کاربران می‌توانند کار، بازی، ارتباط و تمامی فعالیت‌های روزانه خود را در محیطی مجازی انجام دهند.
پیش از این و در ماه سپتامبر، فیسبوک صندوق ۵۰ میلیون دلاری را برای تحقیقات حول متاورس و تجربه کاربری راه‌اندازی کرده بود.

واکنش مثبت توکن‌های بازی
بعد از اطلاعیه تغییر نام فیسبوک، توکن‌های بازی‌های بر بستر بلاکچین در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ درصد رشد کردند. داده‌های کوین‌مارکت‌کپ نشان می‌دهد که از توکن‌های معروف متاورس، مانا (MANA) بیش از ۴۷ درصد، ومیکس (WEMIX) 45 درصد، UFO 25 درصد، سندباکس (SAND) 23 درصد، استار اطلس (ATLAS) 22 درصد، آلیس (ALICE) 13 درصد و اکسی اینفینیتی (AXS) حدود ۱۰ درصد رشد کردند.

هنوز برای اعلام این موضوع که آیا شرکت مادر فیسبوک توکن متاورس راه‌اندازی خواهد کرد بسیار زود است اما به هر حال پروژه رمزارز این شرکت هنوز در دست پیگیری است و دچارمشکلا نظارتی شده است.

این غول شبکه‌های اجتماعی اخیر همکاری نزدیکی را با کوین‌بیس انجام داده و کیف پول رمزارز NOVI را در مرحله آزمایشی راه اندازی کرده است. فیسبوک معتقد است که رمزارز این شرکت می‌تواند به دست ۱٫۷ میلیارد نفر از جمعیت جهان برسد.

ارز دیجیتال (Mir (Mirror Protocol چیست؟ به همراه نمودار و قیمت لحظه ای آن

ارز دیجیتال (Mir (Mirror Protocol چیست؟ به همراه نمودار و قیمت لحظه ای آن

ارز دیجیتال Mirror Protocol پروتکلی غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین است. این پروتکل برای دارایی‌های مصنوعی طراحی شده و در بخش مالی غیرمتمرکز فعالیت می‌کند. Mirror Protocol ابزارها و امکاناتی را ارائه می‌دهد که براساس آنها کاربران می‌توانند دارایی‌های مصنوعی مدنظر خود را ایجاد کنند. در ادامه مقاله به بررسی ارز دیجیتال Mirror Protocol خواهیم. ارز دیجیتال (Mir (Mirror Protocol چیست؟ به همراه نمودار و قیمت لحظه ای آن - خانه سرمایه img.wp-smiley, img.emoji < display: inline !important; border: none !important; box-shadow: none !important; height: 1em !important; width: 1em !important; margin: 0 .07em !important; vertical-align: -0.1em !important; background: none !important; padding: 0 !important; >.no-js img.lazyload figure.wp-block-image img.lazyloading .lazyload, .lazyloading .lazyloaded < opacity: 1; transition: opacity 400ms; transition-delay: 0ms; >body < text-align:right !important; >.tg td < border-color: #cccccc !important; font-family: 'Vazir' !important; >.elementor-72337 .elementor-element.elementor-element-6fb0343 .elementor-countdown-digits < font-family: iranyekanfn,Sans-serif !important; >nav.elementor-nav-menu--main.elementor-nav-menu__container.elementor-nav-menu--layout-horizontal.e--pointer-underline.e--animation-none ul li a < font-weight: 600 !important; >td.tg-0lax #coinexfooter, td.tg-0lax #binancefooter, td.tg-0lax #nobitexfooter, td.tg-0lax #tabdealfooter, td.tg-0lax #okexfooter, td.tg-0lax #abantetherfooter, td.tg-0lax #kucoinfooter, td.tg-0lax #bitpinfooter, td.tg-0lax #bit24footer < background-color: #d35400; float: right; border-radius: 3px; margin: 5px 10%!important; font-size: 12px; padding: 15px 25px!important; color: #fff; width: 80%; >.kksr-legend span:nth-child(3):after, .kksr-legend span:nth-child(11):after, .kksr-legend span:nth-child(13):after , .kksr-legend span:nth-child(2):after, .kksr-legend span:nth-child(4):after, .kksr-legend span:nth-child(6):after < display: none !important; >.kksr-icon < width: 35px !important; height: 35px !important; >.kksr-stars-inactive , .kksr-stars-active < margin-right: 10%; width:100% !important; >.kk-star-ratings < width: 70%; text-align: center; background-color: #f0f0f0; border-radius: 5px; padding: 20px; color: black; box-shadow: 0 5px 10px 1px #9e9e9e; margin-bottom: 35px; margin: 0 15% 35px 15%; direction: ltr; >.kk-star-ratings .kksr-legend span < opacity: 1 !important; >.kksr-stars < float: left; width: 50%; direction: rtl; margin-top: 5px; >.kksr-legend < float: right; width: 50%; text-align: right; line-height: 20px !important; >.kksr-legend span:after < /* content: "امتیاز شما به این مقاله؟؟"; */ width: 100%; float: right; font-size: 20px; font-weight: 600; margin: 10px 0; >.kksr-legend br < display: none; >/* .kksr-legend span:nth-child(7):after < content: "امتیاز شما با موفقیت ثبت شد"; >*/ /* ul.toc_list>li < display: flex; >*/ ul.toc_list>li:before < background-image: url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/05/Cdx.png); content: ""; width: 25px; height: 25px; margin: 4px 0; background-position: center; background-size: 60%; background-repeat: no-repeat; background-color: #f0f0f0; border-radius: 6px; float: left; >ul.toc_list>li:hover::after < background-image: url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/05/xsz.png) !important; >ul.toc_list li ul li < display: none; >ul.toc_list li:hover ul li,ul.toc_list>li:hover < display: block; >div#toc_container li a < color: #4a4a4a; font-size: 16px; line-height: 30px; float: right; >ul.toc_list li ul li < width: 100%; float: right; >ul.toc_list li ul < display: grid; >ul.toc_list li < display: flow-root; >ul.toc_list li ul < float: revert; width: 100%; >ul.toc_list li < width: 100%; >span.hntitlewidget-series, span.serieshntitle < font-size: 16px; margin-bottom: 15px !important; font-weight: 700; >span.title-comments < border-bottom: 4px solid #000038; font-size: 20px; font-weight: 700; font-family: 'IRANYEKANFN'; >span#reply-title < font-size: 17px; font-weight: 700; >span#reply-title small a < color: white; >.home a < text-decoration: none; >.single-post form#gform_3 #gform_submit_button_3:hover < background-color: #af1522; >.single-post form#gform_3 #gform_submit_button_3 < background-color: #be202e; color: white; >.single-post form#gform_3 li < margin: 0; >.single-post form#gform_3 < width: 65%; background-color: #f6f7f9; padding: 15px; border-radius: 10px; border: 1px solid #e7e7e8; >.single-post .row.bs-shortcode-row.bs-shortcode-row-3-column .col-xs-4 < width: 32%; float: right; margin-left: 1%; >.single .elementor-container.elementor-column-gap-default a < color: #da4b1b; >.single footer a < color: #3c3c3c !important; >div#modal-6a930bf5 , div#modal-a29a6f1 < top: 15px !important; z-index:999999; >a.tgju-copyright < display: none; >.single ul.serieslist-ul li, .hnbgf ul li< list-style:none !important >.post .wp-post-image < max-height: initial !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(3) < display: none; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < height: 60px; >.coinmarketcap-currency-widget < background-color: #f7f7f7; border-radius: 15px; >.coinmarketcap-currency-widget div div:nth-child(1) < direction: ltr; margin: 0 0 0 -20px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) div < margin: 0 !important; width: 50% !important; >span.hnbitfo < margin: 50px 0 0 80px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < margin-top: -5px !important; >.coinPriceBlock-signature < display: none !important; >.tradingview-widget-container>div>div, .tradingview-widget-container>div, .tradingview-widget-container>div>div>div @media(min-width:200px) and (max-width:768px) < .tradingview-widget-container .tradingview-widget-copyright td.tg-0lax #coinexfooter, td.tg-0lax #binancefooter, td.tg-0lax #nobitexfooter, td.tg-0lax #tabdealfooter, td.tg-0lax #okexfooter, td.tg-0lax #abantetherfooter, td.tg-0lax #kucoinfooter, td.tg-0lax #bitpinfooter, td.tg-0lax #bit24footer < background-color: #D35400; margin: 0px 0% 2px 0% !important; font-size: 11px; padding: 10px 5px !important; width: 100%; >.coinPriceBlock-container < display: contents; text-align: center; >.coinPriceBlock < margin-bottom: 10px; >> @media(min-width:768px) and (max-width:20000px) < .imageWebBox:hover a < text-align: right !important; >.single-post p < margin-bottom: 5px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile < display: none; >div#mobilixbox < display:none; >> @media(min-width:200px) and (max-width:768px) < a#main_popup_blog < z-index: 99; >div#deskixbox < display: none !important; >ul.toc_list>li>a < pointer-events: none; >.single section.elementor-section.elementor-top-section.elementor-element.elementor-element-2e84153b.elementor-section-height-min-height.elementor-section-boxed.elementor-section-height-default.elementor-section-items-middle < display: none !important; >blockquote < overflow: hidden; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) div < margin-left: 0 !important; >.coinmarketcap-currency-widget div div:nth-child(1) < margin: 0 0 0 0 !important; >span.hnbitfo < margin: 45px 0 0 40px !important; >.coinmarketcap-currency-widget div:nth-child(2) < margin-top: 5px !important; margin-left: -15px; height: 70px; >.elementor-72337 .elementor-element.elementor-element-40c1d00a .elementor-nav-menu .elementor-item < margin-bottom: 10px; padding-bottom: 5px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile img < border-radius: 10px; width: 40%; float: right; >a#mob_hn_blog_ad_mobile < float: left; width: 100%; background-color: #1e1d56; border: 3px solid red; border-radius: 10px; >a#mob_hn_blog_ad_mobile span < color: white; margin: 15px 5px 0 5px; width: 55%; float: right; font-weight: 900; font-size: 21px; line-height: 30px; >span.butshow-more < font-size: 15px !important; background-color: #be202e; text-align: center; margin-top: 5px !important; border-radius: 3px; >> body < text-align: right !important; >body .gform_wrapper.gf_rtl_wrapper table.gfield_list td, body .gform_wrapper.gf_rtl_wrapper table.gfield_list th, body.rtl .gform_wrapper table.gfield_list td, body.rtl .gform_wrapper table.gfield_list th < padding:0 15px !important; >/*mhmd style*/ .elementor-element.elementor-element-835b19a.hnbgf.elementor-hidden-tablet.elementor-hidden-phone.elementor-widget.elementor-widget-wp-widget-seriestoc < overflow-y: scroll; >.kk-star-ratings .kksr-legend div < display:none; >.new-blog-top-banner-mob-url < display: none; >.new-blog-top-banner-url < display: block; >.showCaseContainer .img:before < background: #585858; content: ""; position: absolute; width: 100%; height: 100%; opacity: 0.5; top: 0; >.opening-exchange-tutorial#aparat < background-image:linear-gradient( rgb(211 84 0 / 0%), #d35400 ),url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/10/aparat-button-bg-1.png); background-size: cover; >.opening-exchange-tutorial#youtube < background-image: linear-gradient( rgb(211 84 0 / 0%), #d35400 ),url(https://khanesarmaye.com/wp-content/uploads/2021/10/youtube-button-bg.png); background-size: cover; >.opening-exchange-tutorial < text-decoration: none; display: inline-block; background-color: white; /* border: 1px solid #ffffff; */ color: #ffffff; width: 43%; margin: 2%; padding: 20px 0px; padding-right: 15px; border-radius: 25px; text-align: right; border-radius: 5px; padding: 15px 0px; text-align: center; font-size: 20px; font-weight: 900; text-shadow: 0 0 20px black; transition: 0.3s all ease-in-out; -w-transition: 0.3s all ease-in-out; -moz-transition: 0.3s all ease-in-out; -o-transition: 0.3s all ease-in-out; >.tg < margin-bottom:40px >.tg thead th < border-bottom: 1px solid black; >.mhmd-forcastTable-cripto-mobile < border-bottom: 3px solid #000038; display:none; >@media (max-width: 767px) < .mhmd-forcastTable-cripto-mobile< border-bottom: 3px solid #000038; display:table-cell; >.mhmd-forcastTable-cripto-desktop < display:none; >.new-blog-top-banner-mob-url < display: block; padding:0 !important; >.new-blog-top-banner-url < display: none; >.showCaseContainer .img < box-shadow: 0 0 2px; margin: 10px 0; >> .tradingview-widget-container .tradingview-widget-copyright < display: none; >.khane-cash-logo-fix < z-index: 1; >/* .elementor-section.elementor-section-boxed > .elementor-container < overflow:hidden; >*/

مقالات دوره نخبگان افتتاح حساب در صرافی صرافی های برتر خارجی آموزش صرافی کوینکس (Coinex) آموزش صرافی کوکوین (Kucoin) آموزش صرافی بای بیت (Bybit) آموزش صرافی okex صرافی های برتر ایرانی آموزش صرافی تبدیل (Tabdeal) آموزش صرافی بیت ۲۴ (Bit24) آموزش صرافی بیت پین (Bitpin) آموزش صرافی نوبیتکس (Nobitex) آموزش صرافی آبان تتر (Aban Tether) آموزش ارز دیجیتال آموزش خرید بیت کوین آموزش خرید ارز دیجیتال صرافی ارز دیجیتال ایرانی بهترین صرافی‌ های دنیا انواع کیف پول ارز دیجیتال آموزش بورس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل بنیادی ویدیوها ویدیو آموزشی ویدیو انگیزشی نتایج دانشجویان

مقالات دوره نخبگان افتتاح حساب در صرافی صرافی های برتر خارجی آموزش صرافی کوینکس (Coinex) آموزش صرافی کوکوین (Kucoin) آموزش صرافی بای بیت (Bybit) آموزش صرافی okex صرافی های برتر ایرانی آموزش صرافی تبدیل (Tabdeal) آموزش صرافی بیت ۲۴ (Bit24) آموزش صرافی بیت پین (Bitpin) آموزش صرافی نوبیتکس (Nobitex) آموزش صرافی آبان تتر (Aban Tether) آموزش ارز دیجیتال آموزش خرید بیت کوین آموزش خرید ارز دیجیتال صرافی ارز دیجیتال ایرانی بهترین صرافی‌ های دنیا انواع کیف پول ارز دیجیتال آموزش بورس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل بنیادی ویدیوها ویدیو آموزشی ویدیو انگیزشی نتایج دانشجویان

مقالات دوره ارز ومیکس wemix چیست؟ نخبگان افتتاح حساب در صرافی صرافی های برتر خارجی آموزش صرافی کوینکس (Coinex) آموزش صرافی کوکوین (Kucoin) آموزش صرافی بای بیت (Bybit) آموزش صرافی okex صرافی های برتر ایرانی آموزش صرافی تبدیل (Tabdeal) آموزش صرافی بیت ۲۴ (Bit24) آموزش صرافی بیت پین (Bitpin) آموزش صرافی نوبیتکس (Nobitex) آموزش صرافی آبان تتر (Aban Tether) آموزش ارز دیجیتال آموزش خرید بیت کوین آموزش خرید ارز دیجیتال صرافی ارز دیجیتال ایرانی بهترین صرافی‌ های دنیا انواع کیف پول ارز دیجیتال آموزش بورس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل بنیادی ویدیوها ویدیو آموزشی ویدیو انگیزشی نتایج دانشجویان

مقالات دوره نخبگان افتتاح حساب در صرافی صرافی های برتر خارجی آموزش صرافی کوینکس (Coinex) آموزش صرافی کوکوین (Kucoin) آموزش صرافی بای بیت (Bybit) آموزش صرافی okex صرافی های برتر ایرانی آموزش صرافی تبدیل (Tabdeal) آموزش صرافی بیت ۲۴ (Bit24) آموزش صرافی بیت پین (Bitpin) آموزش صرافی نوبیتکس (Nobitex) آموزش صرافی آبان تتر (Aban Tether) آموزش ارز دیجیتال آموزش خرید بیت کوین ارز ومیکس wemix چیست؟ آموزش خرید ارز دیجیتال صرافی ارز دیجیتال ایرانی بهترین صرافی‌ های دنیا انواع کیف پول ارز دیجیتال آموزش بورس آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل بنیادی ویدیوها ویدیو آموزشی ویدیو انگیزشی نتایج دانشجویاناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.