آثار جانبی رشد دلار*آگاهی های برگرفته از نوشتجات. محصولات ممکن است برای استفاده برخی کشورها غیر قابل دسترس باشند. قبل از استفاده باید اقدام به توجیهات اقتصادی و زیست محیطی گردد. نباید از ترکیبات نامناسب برای کنترل نماتود استفاده شود.

آثار جانبی رشد دلار

کنترل شیمیایی نماتودها: بازدهی و اثرات جانبی( کد 0024)
معرفی
کنترل شیمیایی و نماتود
معرفی
نماتودهای انگل گیاه در طی فاز فعالیت در خاک و زمانی که در جستجوی ریشه های گیاهان میزبان هستند، از آسیب پذیرترین ها می باشند. به مجرد اینکه گونه های انگل داخلی به داخل ریشه نفوذ کردند، کنترل با مواد شیمیایی مشکل تر می شود، زیرا ترکیبات کشنده نماتود مجبورند غیر سمی برای گیاه و ترجیحا سیستمی باشند.

یک کشنده نماتود که می تواند با ایمنی در گیاهان در حال رشد مورد استفاده قرار گیرد و در مقادیر زیاد وارد ریشه شده و نماتودهای انگل داخلی یا خارجی را از بین ببرد کشف نشده است. اکسامیل، یک ترکیب سیستمیک که به سوی بن جابجا می شود، تنها محصول شیمیایی است که در رویه برگی مورد استفاده قرار می گیرد، ولی استفاده از آن به عنوان یک فرمولاسیون مایع در خیلی از کشورها به دلیل سمیت ممنوع اعلام شده است.
چندین نماتودکش وجود دارند که می توانند با کارآمدی برای آفات نماتود محصولات سالانه مورد استفاده قرار گیرند(وان برکوم و هوسترا، 1979) ولی دورنمای کمی برای مدیریت نماتودها در بسیاری از محصولات پایای مستعد، بدون کاربرد تکراری نماتود کش ها، وجود دارد( جداول 1 و 2)
جدول 1
نماتودکش های در دسترس در فروشگاه های دنیا

che p1 0024


*استفاده محدود

جدول 2
مثال هایی از دزهای توصیه شده نماتودکش ها و رویه هایی برای بعضی از محصولات مهم*

che p2 0024


*آگاهی های برگرفته از نوشتجات. محصولات ممکن است برای استفاده برخی کشورها غیر قابل دسترس باشند. قبل از استفاده باید اقدام به توجیهات اقتصادی و زیست محیطی گردد. نباید از ترکیبات نامناسب برای کنترل نماتود استفاده شود.

** کیلوگرم محتویات فعال در هکتار، غیر از آنکه عنوان شده باشد.
فقط در موارد ویژه چنین رویه هایی دارای توجیه اقتصادی می باشد. از زمان کشف و استفاده گسترده از نماتودکش های تدخینی در 50 الی 60 سال گذشته، تعدادی از محصولات و فرمولاسیون ها(جدول 1) برای استفاده در برابر چندین آفت نماتود ارائه شده اند و این ها در جاهای مختلف دنیا قابل دسترس می باشند( هاگ و گون، 1987) فقط در مقایسه های سال های اخیر، خطرات مرتبط با تولید و استفاده از این محصولات آشکار شده است. این امر منجر به محدودیت های استفاده و گاهی وقت ها خارج کردن محصول از فروشگاه شده است. به نظر می رسد که تاریخ انقضای تدخین کننده ها و نماتودکش های سنتی سپری شده است و فرصت مدیریت نماتودها با مواد شیمیایی مصنوعی با فعالیت گسترده از بین برنده حیات رو به کاهش است.
ارائه کلاس های جدیدی از نماتودکش ها که فعالیتی نو داشته باشند، در هنگام استفاده در خاک یا روی محصول موثر واقع شوند، دوستدار محیط زیست باشند و فقط آفات هدف را تحت تاثیر قرار دهند، شاید آثار جانبی رشد دلار امیدی ایده آل گرایانه باشد. چنین ترکیباتی، وفق تعریف، نیاز به کوشش های پژوهشی قابل ملاحظه دارند و اگر فقط ویژه نماتودهای ویژه باشند، غیر محتمل است دارای خواستگاهی اقتصادی برای شرکت های سنتی شیمی کشاورزی باشند.
کنترل شیمیایی نماتودها
تقاضا
جهت تامین نیازمندی های ویژه صادراتی، حذف نماتودها از برخی محصولات، به ویژه دارای ارزش های بالای باغبانی، ضروری است. رویه شیمیایی با تدخین کننده ها یا نماتودکش ها ممکن است تنها فناوری در دسترس باشد و از نقطه نظر قرنطینه گیاه مهم است که استفاده از آن در خاطر بماند.
به دلایل اقتصادی و عملی، استفاده از رویه شیمیایی در محصولات حفاظت شده ممکن است هنوز نسبت به دیگر تکنیک ها، همانند رویه بخار، برتری داشته باشد. استفاده از بستر کم خاک رشد در بعضی از کشورهای اروپای شمالی منجر به کاهش تقاضای رویه های شیمیایی شده است. در اروپای جنوبی، نواحی مدیترانه و شمال افریقا، بسیاری از محصولات سالادی و باغی در خاک زیر پلی اتیلن رشد داده می شوند و اعمال خاک با متیل بروماید، دازومت یا نماتودکش های غیر تدخینی به گستردگی مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه چنین رویه هایی ممکن است به اندازه 500 دلار به ازای هر هکتار در سال باشد و فقط در صورتی که محصول بازار فروش خوبی داشته باشد توجیه اقتصادی دارد.
بازدهی
تدخین کننده ها. چندین تدخین کننده عمومی کنترل فوق العاده ای بر نماتودهای خاک دارند. بازدهی به فراریت بالای آن ها در درجه حرارت محیط ربط پیدا می کند. تمام مواد تدخینی وزن ملکولی کم دارند و بصورت مایع یا گاز یافت می شوند. به مجرد فراریت، گاز فضای بین ذرات خاک را پر می کند و نماتودهایی که در این فضاها زندگی می کنند کشته می شوند.
عملیات تدخینی در خاک هایی جواب خوب می دهد که سطح بالایی از مواد آلی نداشته باشند( که سم را بی اثر و غیر فعال می سازند) در ضمن خاک ها باید فاقد زهکش بوده و رطوبت کافی داشته باشند. عموما، تدخین کننده ها بیشترین تاثیر را در خاک های گرم( با درجه حرارت 12 تا 15 درجه سانتیگراد) دارند، زیرا پخش به درجه حرارت وابسته است.
متیل بروماید خطرناکترین تدخین کننده ای است که هنوز استفاده عمومی دارد. این ماده باید پوشیده با ورقه پلی اتیلن اعمال شود. در برخی از کشورها که کار با ماشین آلات تخصصی صورت گرفته است، اعمال رویه و پوشش در یک عملکرد انجام شده است. چند روز بعد پوشش برداشته می شود و محصول بذرافشانی یا نشا می شود؛ زمانی که تمام آثار و ردهای تدخین کننده پراکنده و پخش شده است.
تدخین کننده های مایع ای دی بی، متام سدیم و 1و3 دی برای خاک هایی اعمال می شوند که قبلا برای کشت و نشا آماده سازی شده اند. بعد از اعمال، سطح خاک با یک غلطک فشرده می شود تا به درزگیری خاک حاوی تدخین کننده کمک شود( تدخین کننده در خاک بماند) ترکیبات رها کننده متیل ایزوتیوسیانات(دازومت، متام سدیم) بهترین عملکرد را در خاک های با درجه بیشتر از 15 درجه سانتیگراد دارند. در خاک های سردتر، دوره بین اعمال و کشت ممکن است بیشتر شود تا زمان کافی برای پخش محصول فراهم گردد.
تدخین کننده مایع دی بی سی پی تنها ترکیب فراری است که می تواند در گیاهان در حال رشد اعمال شود و سبب مسمومیت گیاهی نگردد. هرچند، کارخانه به دلایل سم شناسی از تولید دست کشیده است و استفاده از آن در بسیاری کشورها قدغن شده است.
نماتودکش های غیر فعال. تعدادی از نماتودکش های ارگانوفسفاته و اکسی مکاربامات در 1960 ارائه شدند که دارای مزیت سادگی استفاده بودند.( رایت، 1981) در نتیجه توالی استفاده، نماتودکشی گسترده گشت. این ترکیبات(جدول 1) در دزهای 2 تا 10 کیلوگرم محتویات فعال در هکتار، که کمتر از 200 تا 300 لیتر در هکتار است( در استفاده از مایعات تدخین کننده مورد استفاده قرار می گیرد)، فعال می باشند. اغلب فرمولاسیون های اولیه این محصولات دانه هایی بودند که وقتی در سطح خاک اعمال می شدند( یا ترجیحا در 10 سانتیمتری بالای خاک تجمیع می شدند) محتویات فعال را رها می کردند. آن ها از طریق باران و آبیاری خود را به داخل خاک می رساندند. اثر نفوذ خاک وابسته به مقدار رطوبت، مواد آلی و بافت خاک بود. خاک های سنگین دارای خلل و فرج کم کمتر از خاک های ماسه ای دارای خلل و فرج بزرگ مورد عمل قرار می گیرند. بعضی از مواد شیمیایی، به ویژه ارگانوفسفات ها، در مواد آلی جذب می شوند؛ عاملی که باعث کم شدن بازدهی آن ها می گردد(برومیلو، 1980)
بطور عمومی، توزیع محتویات فعال یا محصولات سمی حاصل از تجزیه آن ها اثری کمتر از تدخین کننده ها دارد و نتایج حاصل از نماتودکش های دانه ای بعضی وقت ها ناسازگار است. برای موثر بودن، نماتودکش ها مجبورند به مدت کافی طولانی دوام داشته باشند تا نماتودها را با دزهای کشنده مواجه نمایند. این دزها ممکن است به کمی 1 تا 2 میکروگرم بر لیتر باشد. اگر احتمال وجود باقیمانده در محصولات موجود باشد یا امکان داشته باشد که ترکیبات فعال آب های زیرزمینی را آلوده نمایند، حضور ادامه دار و گسترده غیر قابل توصیه است.
حضور نماتودکش های خاک به ویژگی های خاک بستگی دارد. در کشورهای گرم، درجات حرارت نسبتا بالای خاک ممکن است تجزیه طبیعی نماتودکش ها را شتاب بخشند و در محصولات حفاظت شده ای که درجه حرارت خاکشان حتی از هوای آزاد بیشتر است، عمر مفید نماتودکش ممکن است حتی به کوتاهی یک تا سه هفته باشد( برومیلو، 1980)

استفاده مکرر از محصولات دارای یک ساختار می تواند منجر به انتخاب یک میکروفلورای خاک گردد که این ترکیبات را متابولیزه کرده و پایداری آن ها را کاهش می دهد.

اگر نماتودکش ها در سطح بالایی خاک، جایی که بیشترین فعالیت میکروبی وجود دارد، بمانند، در نهایت تمام آن ها تجزیه می شوند. وقتی نماتودکش ها یا ترکیبات حاصل از تجزیه آن ها از لایه هایی بالایی خاک شسته می شوند، پایداری آن ها گسترش می یابد. مشکلات ترکیبات سمی در آب های زیرزمینی باعث شده که در برخی کشورها استفاده از نماتودهای تدخینی و غیر تدخینی قدغن گردد. سطح مجاز باقیمانده های آفت کش در آب آشامیدنی اتحادیه اروپا 0.1 میکروگرم بر لیتر است. در نواحی دارای محصولات کشاورزی فشرده این سطوح پذیرش ممکن است در ایام ویژه ای از سال بیشتر شود.

نماتودکش ها ترکیبات فوق العاده سمی هستند که مقادیر LD50 پایین دارند. این به ویژه برای بهره برداران ماشین آلات و مردم در معرض خطر مجاورت با مواد شیمیایی در طی کاربرد آن ها مهم است. فرمولاسیون های مایع بعضی از نماتودکش های غیر تدخینی کنسانتره های قابل امولسیون شدن هستند. استفاده از آن ها باید محدود به اپراتورهای ماهری باشد که احتیاطات ایمنی را در دستور کار قرار می دهند. این امر ممکن است در جاهایی که سطوح آموزش ضعیف می باشد یا اپراتورها نمی توانند برچسب محصولات را بخوانند امکان پذیر نباشد. یک خطر دیگر این است که نماتودکش ها خیلی نزدیک محصول مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که در این باب پایش های خوبی صورت نگرفته است، اقدامات پیشگیری کننده به وقوع نخواهند پیوست.

بروز مسمومیت های ناشی از آفت کشی و مرگ و میر در بعضی از کشورها یک آگاهی جدی از خطرات فزاینده ای ایجاد می کند که هنگامی که آفت کش ها به گستردگی تحت مدیریت ضعیف مورد استفاده قرار می گیرند پیش می آیند.

توسعه های آینده

هزینه توسعه محصولات جدید بیش از 20 میلیون دلار است و هزینه های ثبت این محصولات با معیارهایی که استفاده آن ها را سختگیرانه تر می کند روندی افزایشی طی می کند. ترکیبات متعارف( ارگانوفسفات ها آثار جانبی رشد دلار و اکسی مکاربامات ها) به دلیل سمیت های بالا احتمالا غیر قابل توسعه خواهند بود.

کلاس های جدید ترکیبات نماتودکش بطور مستمر جستجو می شوند، ولی امروزه مواد نوید بخشی که نزدیک ارائه تجاری باشد وجود ندارد. اورمکتین ها، که مبدا میکروبی دارند، برای استفاده دامپزشکی توسعه یافته اند و کرم کش های قوی آثار جانبی رشد دلار آثار جانبی رشد دلار هستند. کارآیی آن ها در برابر نماتودهای انگل گیاهی ثابت شده است. با این حال، چون این ترکیبات پیچیده هستند نمی توانند بخوبی برای خاک اعمال شوند.

مهم: اگر اطلاعات خود را بیش از مطالعه و خواندن، از طریق شنیدن به دست می آورید بهتان توصیه می کنیم که "چرا مشاوره تلفنی!؟" را بخوانید.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، آثار جانبی رشد دلار مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی

اولین گروه فنی تخصصی دارای مشاوره تلفنی پولی در زمینه بهداشت و محیط زیست
جهت انجام مشاوره تلفنی پولی آثار جانبی رشد دلار

( قبل از اخذ خدمات مشاوره بهتر است "چرا مشاوره تلفنی؟" را بخوانید)

الف-مبلغ 500000 ریال به شماره کارت 6274121169882354 به نام محمد نصرت ماکویی واریز کرده و اطلاع رسانی نمایید(از طریق پیامک یا واتس آپ)

در صورت تمایل می توانید در عوض پرداخت وجه, آدرس زیر را به پنج گروه تلگرامی یا واتس آپی( با حداقل ده عضو) معرفی نمایید

(با ارسال لینک بالا به هر 10 نفر از 4000 تومان تخفیف بهره مند خواهید شد. این 10 نفر می توانند در یک گروه باشند یا جداگانه لینک را دریافت نمایند)

ب-با شماره 09122039437 تماس حاصل نمایید.

ج-در صورت امکان فورا اقدام به ارائه مشاوره توسط کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط (دانش آموخته دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیش از 25 سال سابقه کار مشاوره) خواهد گردید.در غیر اینصورت برای شما زمان تماس تعیین شده و شما در زمان مقرر می توانید اقدام به گرفتن مشاوره نمایید.

د-در صورتی که مشاور قادر به ارائه پاسخ مناسب به سوال شما نباشد مبلغ واریزی شما عودت داده شده و یا از شما مهلت 48 ساعته خواسته خواهد شد.

ه-چنانچه پس از 48 ساعت پاسخ مناسب شما آماده نگردد مبلغ واریزی شما به کارت شما واریز خواهد گردید.

نکته مهم: شاید شما بتوانید با قرار دادن ما در رودروایستی، مشاوره مجانی بگیرید؛ اما قطعا در این صورت نمی توانید از صحت و سقم( درست و غلط بودن) اطلاعات دریافتی اطمینان کامل داشته باشید( اطمینان ناقص هم نخواهید داشت!)

رشد دوباره مو با استفاده از عوارض جانبی یک داروی قدیمی

رشد دوباره مو با استفاده از عوارض جانبی یک داروی قدیمی

پژوهشگران انگلیسی در نظر دارند با استفاده از عوارض جانبی یک داروی قدیمی، رشد دوباره موی سر را ممکن سازند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، به رغم پژوهش‌های بسیار در مورد مو، هنوز علم موفق نشده راهی برای تحریک رشد دوباره آن پیدا کند.

پژوهشی که در "دانشگاه منچستر" (University of Manchester) انگلستان انجام شده، روش کاملا جدیدی برای رشد موی آثار جانبی رشد دلار انسان ارائه داده است. پژوهشگران در این روش، از عوارض جانبی دارویی الهام گرفته‌اند که قدمت آن، تقریبا به 50 سال می‌رسد.

در سال 1970، دارویی موسوم به "سیکلوسپورین آ"(Cyclosporine A)، از گونه‌ای قارچ به دست آمد. پژوهش مربوط به کشف این دارو، در پی یافتن یک آنتی‌بیوتیک ضدقارچ جدید بود اما این ترکیب، به ویژه از لحاظ بالینی، برای این استفاده تاثیری نداشت. چند سال بعد، پژوهشگران دریافتند که "سیکلوسپورین آ"، فعالیت سرکوب‌کننده ایمنی قابل توجهی دارد.

استفاده پزشکی این دارو، تا سال 1980 ثابت شد و کاربرد بالینی آن، اتفاق غیرمنتظره‌ای در زمینه پیوند عضو بود. این دارو به عنوان یک عامل سرکوب‌کننده جدید اثبات شد تا به بیماران کمک کند اعضای جدید را نگه دارند زیرا در غیر این صورت، بدن آنها، اعضای جدید را رد می‌کرد.

اگرچه "سیکلوسپورین آ"، داروی مضری نیست اما می‌تواند به عوارض جانبی بسیاری منجر شود. یکی از بی‌ضررترین اثرات جانبی این دارو که در نتیجه دهه‌ها استفاده از آن مشخص شد، افزایش رشد مو است. پژوهش جدیدی که مکانیزم ورای این اثر جانبی خاص را بررسی کرده، درمان احتمالی جدیدی را نشان داده است که شاید رشد موی انسان را تحریک کند.

پژوهشگران پس از انجام یک تحلیل کامل بیان ژن روی فولیکول موی انسان که با "سیکلوسپورین آ" درمان شده بود، مکانیزم آثار جانبی رشد دلار خاصی را در این دارو کشف کردند که به نظر می‌رسید بر رشد مو تاثیر داشته باشد. این پژوهش نشان داد که "سیکلوسپورین آ"، بیان پروتئین "SFRP1" را کاهش می‌دهد. "SFRP1"، پروتئینی است که مسیر ضروری برای رشد فولیکول‌های مو را به صورت منفی تنظیم می‌کند؛ درنتیجه، به نظر می‌رسد سرکوب این پروتئین، چگونگی تاثیر "سیکلوسپورین آ" را در رشد مو توضیح دهد.

مرحله بعد، یافتن راهی برای مقابله با پروتئین SFRP1 بود و این پژوهش، ترکیبی موسوم به "WAY-316606" را کشف کرد. در نتیجه بررسی‌ها مشخص شد این ترکیب که در اصل برای درمان پوکی استخوان ابداع شده است، مکانیزم‌های مشابه "سیکلوسپورین آ" را هدف قرار می‌دهد اما نسبت به آن، واکنش‌های سرکوب‌کننده ایمنی وسیع‌تری ندارد. آزمایش‌های برون جانداری با استفاده از نمونه‌های پوست سر انسان نشان داد که "WAY-316606"، رشد مو را افزایش می‌دهد و شاید کاربرد خارجی این ترکیب یا یک ترکیب مشابه، درمان موثری برای از دست دادن مو باشد.

"ناتان هاوکشاو" (Nathan Hawkshaw)، یکی از پژوهشگران این پروژه گفت: رشد موی انسان با استفاده از این عامل جدید که هرگز در زمینه ریزش مو در نظر گرفته نشده، به خاطر قابلیت انتقالی آن، هیجان‌انگیز است. شاید روزی این دارو، در درمان افرادی که از نداشتن مو رنج می‌برند، تحولی حقیقی ایجاد کند.

این پژوهش، هنوز در مراحل ابتدایی به سر می‌برد و هاوکشاو، درباره مسیر طولانی رسیدن این درمان به بازار، واقع‌بین است.

وی افزود: کاملا مشخص است که این بررسی، به یک آزمایش بالینی نیاز دارد تا نشان دهد این دارو یا ترکیبات مشابه، در درمان بیماران مبتلا به ریزش مو، هم موثر و هم ایمن است.

ماجرای دلار 14 هزار تومانی چیست؟

یک کارشناس اقتصادی به بررسی تاثیر سیاست ارز ترجیحی بر قیمت دلار پرداخت.

ماجرای دلار 14 هزار تومانی چیست؟

به گزارش منیبان؛ علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است. اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.

وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست. دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند.

ارز ترجیحی بازار سیاه را به وجود آورد

وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار آثار جانبی رشد دلار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند. سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم. اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند. کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند. تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.

سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود. در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است. به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.

ماجرای دلار 14 هزار تومانی چیست؟

یک کارشناس اقتصادی به بررسی تاثیر سیاست ارز ترجیحی بر قیمت دلار پرداخت.

ماجرای دلار 14 هزار تومانی چیست؟

به گزارش منیبان؛ علی سعدوندی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است. اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود ۱۳ ـ ۱۴ هزار تومان بود.

وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است. در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست. دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند.

ارز ترجیحی بازار سیاه را به وجود آورد

وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند. سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و ۶۵ میلیارد دلار را آتش بزنیم. اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و ۹۹ درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند. کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند. تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.

سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود. در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است ۱ میلیارد دلار برآورد می شود ۶۵ میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ۲۵ قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد. اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است. به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.

هلیله سیاه؛ خواص، عوارض، طریقه و دوز مصرف

میوه هلیله سیاه

هلیله سیاه یکی از گیاهان پرطرف‌دار هندی است که در هند هاریتاکی (haritaki) نامیده می‌شود. هاریتاکی میوه‌ای است که درخشندگی را برای پوست به ارمغان می‌آورد و برای ازبین‌بردن بیماری‌ها، دفع سموم و مواد زائد از سراسر بدن، بهبود هضم و کاهش وزن استفاده می‌شود. در این مقاله، بیشتر با هلیله سیاه آشنا می‌شویم. همراهمان باشید.

هلیله سیاه چیست؟

هلیله سیاه با اسم علمی ترمینالیا چبولا (Terminalia Chebula) گیاهی است که در شرق هند و نپال، جنوب غربی چین و سریلانکا، مالزی و ویتنام رشد می‌کند. این گیاه به‌دلیل فواید فراوانش در طب آیورودای هندی «مادر گیاهان دارویی» یا «شاه داروها» نامیده می‌شود.

درخت هلیله‌سیاه در نواحی استوایی رشد می‌کند و ارتفاعش به ۳۰ متر هم می‌رسد. میوه نارس هلیله سیاه سبزرنگ است و وقتی می‌رسد به‌رنگ خاکستری مایل به زرد درمی‌آید. این میوه بیضی‌شکل، صاف و بدون کرک است که ۲ تا ۴٫۵ سانتی‌متر طول و ۱٫۲ تا ۲٫۵ سانتی‌متر عرض دارد و نوعی گیاه شیرین، قابض و گرم‌کننده با طعمی ناخوشایند است. پودر میوه خشک‌شده هلیله‌سیاه یکی از ۳ ماده موجود در تریفالا (Triphala) است که یکی از مشهورترین فرمول‌های آیورودا برای سلامتی محسوب می‌شود.

فواید هلیله سیاه برای سلامتی

۱. بهبود هضم و گوارش

مصرف منظم هلیله‌سیاه می‌تواند موجب تقویت عملکرد مجرای گوارشی و روده‌ها و افزایش جذب مواد مغذی از غذای مصرفی شود. همچنین پودر هلیله سیاه به بهبود دفع، تقویت و پاکسازی روده بزرگ و جلوگیری از یبوست کمک می‌کند.

۲. حفاظت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی

پودر هلیله سیاه منبعی غنی از آنتی‌اکسیدان‌های قوی است، از جمله:

 • الاجیک اسید؛
 • گالیک اسید؛
 • چبولیک اسید؛
 • فلاونول گلیکوزیدها؛ ؛
 • ویتامین ث (C).

این مواد از بدن شما در برابر سرطان و سایر بیماری‌های جدی محافظت می‌کنند.

بر اساس تحقیقات، عصاره هلیله سیاه غلظت گلوتاتیون، سوپراکسید دیسموتاز و سایر آنتی‌اکسیدان‌ها را در کبد و کلیه بهبود می‌دهد و برای مبارزه با استرس اکسیداتیو مؤثر است. همچنین به‌ نظر می‌رسد هلیله‌سیاه در برابر بیماری‌های مرتبط با سن محافظت ایجاد می‌کند. از طرفی میوه خشک‌شده هلیله‌سیاه خاصیت ضدباکتریایی و ضدویروسی قوی دارد که از عفونت باکتریایی و ویروسی جلوگیری می‌کند.

۳. کاهش اسید معده و محافظت در برابر زخم معده

هلیله‌سیاه می‌تواند اسید اضافی معده را کاهش دهد و حتی با افزایش مخاط در معده از زخم معده و درد معده جلوگیری کند. میوه هلیله سیاه غنی از آنتی‌اکسیدان‌های پلی‌فنول مانند گالیک اسید و الاجیک اسید است که با هلیکوباکترپیلوری مبارزه می‌کنند و خطر پیشرفت زخم معده را کاهش می‌دهند.

۴. بهبود دیابت و سندروم متابولیکی

قند خون بالا و کاهش حساسیت به انسولین به‌علت رژیم غذایی نامناسب عوامل اصلی ابتلا به دیابت نوع ۲ و زمینه‌ساز سندروم متابولیک هستند. ترکیبات موجود در هلیله‌سیاه تا حدی سبب کاهش قند خون و افزایش حساسیت به انسولین می‌شود. البته لازم است بیماران دیابتی قبل از مصرف هلیله سیاه با پزشک مشورت کنند.

۵. کمک به کنترل وزن

خواص هلیله سیاه برای کنترل وزن

به خواص هلیله سیاه برای لاغری هم اشاره شده است چون برای تنظیم وزن مفید است. این گیاه معده را شست‌وشو می‌دهد و به سیستم هضم و جذب مواد در معده کمک می‌کند. همچنین در افزایش سرعت متابولیسم بدن مؤثر است و با تقویت ترشح صفرا به مصرف چربی‌های بدن کمک و چاقی را مهار می‌کند.

۶. بهبود اختلالات چشمی

از خواص هلیله سیاه برای چشم، تأثیر آن در بهبود انواع اختلالات چشمی است. می‌توان از آب هلیله‌سیاه برای شست‌وشوی چشم‌ها استفاده کرد. هلیله‌سیاه را یک شب در آب بخیسانید و صبح روز بعد از آب آن برای شست‌وشوی چشم استفاده کنید. آب هلیله سیاه خاصیت ضددرد و ضدالتهابی دارد و برای ورم ملتحمه هم مفید است.

۷. مبارزه با حساسیت پوستی

هلیله‌سیاه برای مبارزه با حساسیت پوستی بسیار مفید است و پماد هلیله سیاه بهترین پماد برای چنین مشکلاتی محسوب می‌شود. این خمیر رنگ سبز روشنی دارد و از ساییدن میوه هلیله سیاه با کمی آب جوشیده به دست می‌آید. این خمیر را روی پوست آسیب‌دیده بمالید.

۸. درمان اختلالات ریوی

مصرف پودر هلیله سیاه برای سرفه‌های شدید، برونشیت و مشکلات ریوی پیشنهاد می‌شود. برای این منظور نصف قاشق چای‌خوری پودر هلیله سیاه را با مقدار بسیار کمی عسل مخلوط کنید و به‌آرامی بمکید.

۹. بهبود وضعیت پوست و مو

پودر میوه هلیله سیاه برای مو و پوست مفید است و معمولا برای مشکلات پوستی مثل جوش، کاهش موی زائد و موخوره پیشنهاد می‌شود. برای درمان جوش و التهابات پوستی گیاه پودرشده را با آب داغ به حالت خمیر دربیاورید و بعد از سردشدن، روی ناحیه آسیب‌دیده بمالید. درمان موضعی می‌تواند بهبود پوست را سریع‌تر و از جوش‌های بعدی جلوگیری کند. همچنین هلیله‌سیاه منبعی غنی از آنتی‌اکسیدان و سم‌زدایی قوی است و مصرف منظم پودر آن رنگ مو و پوست شما را بهبود می‌دهد.

۱۰. درمان خونریزی

جوشانده هلیله سیاه از اضافه‌کردن یکی‌دو قاشق پودر هلیله سیاه به آب و جوشاندن آن به دست می‌آید. در صورت ابتلا به مشکلاتی مثل هموروئید، مصرف جوشانده می‌تواند به قطع‌شدن ترشح یا خونریزی کمک کند و موجب تقویت معده و خوددرمانی شود. همچنین خاصیت قابض‌بودن هلیله‌سیاه توده هموروئید را التیام می‌دهد.

۱۱. بهبود درد مفصل

خاصیت ضدالتهابی هلیله سیاه برای درمان درد مفصل، آرتریت و نقرس مفید است. درمان با مُسکن برای این افراد مضر است.

۱۲. درمان اسهال و اسهال خونی

پودر پالپ میوه اغلب به‌عنوان دارویی مؤثر برای اسهال مزمن و اسهال خونی استفاده می‌شود. ۱ قاشق پودر هلیله سیاه را با ۱ قاشق عسل مخلوط کنید و برای خلاصی از اسهال روزی ۲ بار از این ترکیب بخورید.

۱۳. سفیدکردن دندان

از دیگر خواص هلیله سیاه کاربرد آن در سفیدکردن دندان است. روزی ۲ بار از این ماده روی دندان‌هایتان بزنید. این ماده به سفید و قوی‌شدن دندان کمک می‌کند. برای این کار هلیله‌سیاه را آسیاب و الک کنید و درون ظرف نگه دارید.

۱۴. درمان زخم‌های دهان

با پودر هلیله سیاه و دوغ یا ماست خمیر درست کنید و برای درمان زخم‌های دهانی و جوش از این خمیر استفاده کنید. می‌توانید از جوشانده رقیق‌شده هلیله‌سیاه را هم برای التهاب دهان غرغره کنید. اگر دچار دندان‌درد یا مشکل لثه شده‌اید، خمیر را مستقیم روی دندان یا لثه دردناک خود بمالید تا سریع تسکین پیدا کند.

۱۵. درمان اوریون

مقداری از خمیر هلیله سیاه را روی ناحیه ورم‌کرده بمالید تا بهبودی سریع‌تر انجام شود.

سایر فواید هلیله سیاه

مصارف سنتی و سایر خواص هلیله سیاه عبارت‌اند از:

  و مشکلات عصبی، ترشح واژنی، انزال غیرارادی؛
 • اثر محافظتی برای قلب؛
 • مهار رشد سلول‌های سرطانی؛
 • درمان مسمومیت غذایی؛
 • تقویت اشتها؛
 • درمان آسم.

طریقه مصرف هلیله سیاه در طب آیورودا

طریقه مصرف هلیله سیاه در طب آیورودا

 • سوختگی: هلیله سیاه را بسوزانید، آسیاب کنید و بعد از ترکیب با وازلین روی محل سوختگی بمالید.
 • التهاب پرده جنب: ۲۵ گرم هلیله‌سیاه را با ۴ لیوان آب بجوشانید تا میزان آن به یک‌چهارم کاهش یابد. سپس آن را صاف کنید و بنوشید.
 • کم‌خونی: کره را آب کنید و با پودر هلیله سیاه و عسل مخلوط کنید. روزی ۲ قاشق غذاخوری از آن را به فرد مبتلا به کم‌خونی بدهید.
 • یبوست: روزانه ۱ میوه هلیله سیاه را با نمک بخورید.
 • مشکلات میکروبی: جوشانده میوه هلیله‌سیاه را آماده کنید و روزانه ۳۰ میلی‌لیتر از آن بنوشید.
 • کاردیوتونیک: ۱ قاشق چای‌خوری هلیله سیاه را با آب ولرم مخلوط کنید و ۱ بار در روز بخورید.
 • زخم: زخم‌هایتان را با جوشانده هلیله سیاه بشویید.
 • آسم: در شب ۲ گرم از میوه خشک‌شده هلیله‌سیاه را بجوید.
 • طاسی: ۵ گرم پودر هلیله‌سیاه را با ۱۵ میلی‌لیتر روغن نارگیل بجوشانید و ۳ بار در هفته آن را روی پوست سر و موهایتان بزنید.
 • کاندیدیازیس: جوشانده میوه هلیله سیاه را آماده کنید و به ناحیه واژنی بزنید.(در دوران بارداری از این درمان استفاده نکنید.)
 • اختلالات گوارشی: هر روز نصف قاشق چای‌خوری پودر هلیله سیاه را بخورید.
 • بواسیر: ۲ قاشق غذاخوری هلیله‌سیاه را در نصف آثار جانبی رشد دلار تشت آب بریزید و ۱۰ دقیقه در آن بنشینید. این کار را قبل از حمام انجام دهید تا از بواسیر خلاص شوید.
 • سوءهاضمه و روماتیسم: به مقدار مساوی ریشه اقارون چمنی، فلفل سیاه، زنجبیل خشک، پوست هلیله سیاه و سنگ نمک را آسیاب کنید. مقداری پودر را با آب ولرم یا عسل آثار جانبی رشد دلار ترکیب و میل کنید.
 • نقرس: شکر زرد را با هلیله‌سیاه مخلوط کنید و روزی ۲ بار ۲ قاشق غذاخوری مصرف کنید.

طرز مصرف هلیله سیاه در آشپزی

 • میوه‌های ترش آن به‌عنوان نمک سیاه استفاده می‌شوند؛
 • دانه‌های هلیله‌سیاه به‌عنوان میان‌وعده خورده می‌شوند و طعم بادام درختی و فندق دارند؛
 • از دانه‌های هلیله سیاه روغن خوراکی تهیه می‌شود؛
 • میوه‌های ترش آن در سالاد، آب‌نمک یا سرخ‌شده استفاده می‌شوند.

دوز مصرفی هلیله سیاه

دوز توصیه‌شده برای این گیاه دارویی روزانه ۱ تا ۶ میلی‌گرم است. همچنین بهتر است بر اساس نوع بیماری و فصل، هلیله‌سیاه با گیاه دارویی دیگری ترکیب شود. دوز مصرفی می‌تواند در ۱ نوبت مصرف یا به ۲ قسمت تقسیم شود. قبل از استفاده از این گیاه دارویی حتما با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی پودر هلیله سیاه

به‌رغم تمام فوایدی که برای هلیله سیاه گفته شد، باید به عوارض جانبی و مضرات هلیله سیاه هم آگاه بود و در بعضی موارد برای مصرفش احتیاط کرد، از جمله:

۱. بارداری و شیردهی

هلیله‌سیاه ممکن است شیرمادر را کاهش دهد. به همین دلیل افرادی که قصد بارداری دارند، باردار هستند یا در دوران شیردهی به سر می‌برند نباید از هیچ‌کدام از بخش‌های این گیاه استفاده کنند.

۲. اثرات مربوط به قند خون

مصرف هلیله سیاه به افراد دیابتی توصیه می‌شود، اما این گیاه برای افرادی که از داروهای کاهش‌دهنده قند خون استفاده می‌کنند مناسب نیست. اگر از داروهای مربوط به قند خون بالا استفاده می‌کنید، قبل از مصرف هلیله‌سیاه با پزشک مشورت کنید. همچنین ۲ هفته قبل از جراحی نباید از هلیله سیاه استفاده کرد.

۳. اسهال و اسهال خونی

مصرف زیاد پودر میوه هلیله سیاه می‌تواند به‌طور موقت موجب اسهال و سایر مشکلات هاضمه مثل نفخ شود. این مشکلات باید طی ۱ یا ۲ روز برطرف شوند. در غیر این صورت برای چند روز مصرف گیاه را کنار بگذارید و بعد درمان را با نصف دوز یا کمتر ادامه دهید.

نکات مهم

 • مصرف هلیله سیاه برای افراد خسته، افراد کم‌وزن، خانم‌هایی با قاعدگی سنگین و بعد از روزه‌داری مناسب نیست.
 • خاصیت قابض‌بودن و خشکی هلیله‌سیاه ممکن است در افراد حساس حالت تهوع ایجاد کند.
 • دوز هلیله سیاه به عنوان ملین در افراد مختلف با توجه به ساختار، قدرت گوارش و عادت روده‌شان متفاوت است. اگر مصرف این گیاه برایتان اثربخش نبود، مصرف را قطع کنید.
 • افرادی که در سفر به‌شدت خسته شده‌اند نباید از هلیله‌سیاه استفاده کنند.

شما بگویید

شما چقدر با هلیله سیاه و خواص آن آشنایی دارید؟ تا به‌ حال از این گیاه استفاده کرده‌اید؟ در صورت تمایل، می‌توانید تجربه و نظرتان را در قسمت ارسال دیدگاه بنویسید و این مطلب را از طریق شبکه‌های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.