نوسانات بلند مدت


با بازتر شدن دامنه نوسان، قیمت ها شفاف و شاهد تعادل سریع تر سهام خواهیم بود و زمانی که محدودیتی برای دامنه نوسان وجود نداشته باشد، قیمت سهام تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بالا می رود و دیگر شاهد تشکیل صف روی مرز دامنه نخواهیم بود

نوسانات ارزی و عدم سرمایه گذاری بلند مدت در کشور

نوسانات ارزی موضوعی است که طی چند دهه گذشته ذهن سیاستگذاران و مسئولان کشوری به خصوص فعالان اقتصادی را به خود مشغول کرده است. نوسانات ارزی ناگهانی و برنامه ریزی نشده طی سال های اخیر نمود بیشتری یافته و بازار ارز از محدوده مناسب خود خارج شده و مشکلات خود را بروز داده است.
تا کنون سه بار تولیدکنندگان کشور دچار شوک اقتصادی از ناحیه نرخ ارز گشته اند. یکبار جهش بیش از دوبرابری نرخ ارز از 300 به 700 تومان، بار دیگر جهش نرخ ارز از 1000 تومان به 3500 تومان و بار آخر هم جهش نرخ ارز از 3500 تومان به بیش از 10 هزار تومان بوده است. در این جهش های ارزی نیاز به سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز همپای میزان افزایش نرخ ارز 2 تا 4 برابر افزایش می یابد؛ چراکه تولیدکننده ناچار است تمام مواد اولیه مصرفی را به چند برابر قیمت قبلی خریداری کند. در این مرحله تولید کننده دولتی یا شبه دولتی یا خصوصی نمی تواند سرمایه در گردش مورد نیازش را از منابع بانکی تامین کند، زیرا اولا بانک در محاسباتش سقف در نظر گرفته شده برای سرمایه در گردش شرکت را افزایش نمی دهد و ثانیا اگر بانک هم تصمیم به این کار بگیرد از محل کدام منابع قادر به افزایش 3 تا 4 برابری تامین سرمایه در گردش شرکت ها است؟ این اتفاق موجب می شود شرکت ها از پرداخت حقوق پرسنل خود عاجز شده و در نهایت فعالیت شرکت متوقف شود که سبب بیکار گشتن خیل عظیمی از کارگران و شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگری باشیم.
موضوعی دیگری که در بحث نوسانات ناگهانی و برنامه ریزی نشده نرخ ارز وجود دارد، سرمایه گذاری بلند مدت در کشور است. از آنجایی که فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی بلند مدت نرخ ارز نیستند، حدالمقدور از دریافت وام های خارجی و ارزی و همینطور فاینانس ها و یوزانس های خارجی اجتناب می کنند؛ چرا که اولین اصل در سرمایه گذاری بلند مدت وجود افق روشن و قابل پیش بینی در آینده است. بنابراین با توجه به سابقه نوسانات ارزی متعدد در کشور هیچ فعال اقتصادی عاقلی سمت دریافت وام های ارزی چه از صندوق توسه ملی و چه از جانب تامین کنندگان خارجی نمی رود، زیرا بعد از چند از سال که موعد باز پرداخت این تسهیلات فرا می رسد، فعال اقتصادی باید تسهیلات دریافت شده اش را به 3 تا 4 برابر رقم اولیه تسویه کند که عملا قادر به انجام آن نخواهد بود. بنابراین دریافت اینگونه تسهیلات جز برای تولیدات صادرات محور به صرفه نخواهد بود که سبب می شود بخش عمده تولیدات که مصرف داخلی دارند از سرمایه گذاری جدید محروم بمانند.
نکته بعدی بحران ارزی، سرمایه گذاری خارجی است. آنچه بیان شدن برای سرمایه گذاری خارجی نیز صادق است. هنگامی که سرمایه گذار خارجی با آوردن ارز و تبدیل آن به ریال شروع به سرمایه گذاری در داخل کشور می کند انتظار دارد بعد از چند سال ثمره و بهره لازم از سرمایه گذاری اش را برداشت کند. اما آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که بعد از چند سال که شروع سوددهی فعالیت اقتصادی است با جهش چندبرابری نرخ ارز سرمایه گذار روبه رو می شود که عایدی اش در هنگام تبدیل ریال به ارز به یک سوم مبلغ اولیه کاهش پیدا کرده است. همین سبب می شود سرمایه گذاران خارجی نیز از سرمایه گذاری بلند مدت در کشور فراری باشد. همانگونه که شاهد هستیم اندک سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در کشور فقط در بخش نفت و پتروشیمی است که به صورت صادرات محور هستند و بخش داخلی صنعت از سرمایه گذاری خارجی محروم است.
مشخص است که این مشکلات ریشه در عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز دارد. چراکه اگر دولت ها سالانه نرخ ارز را به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج از کشور _ که در گذشته در تمامی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی کشور هم پیش بینی شده بود_ افزایش دهند، سالیانه رقمی بین 10 تا 20 درصد نرخ ارز در کشور افزایش پیدا می کند که فرصت کافی را به شرکت ها و بانک ها و کلیت اقتصاد می دهد که با نرخ ارز جدید خود را سازگار کنند. در این شرایط هم بانک ها قادر خواهند بود که اعتبارات سرمایه در گردش شرکت ها را افزایش دهند و هم شرکت ها خواهند توانست مواد اولیه مصرفی خود را به موقع تامین و حقوق پرسنل و کارگران خود را به موقع پرداخت کنند؛ دولت هم قادر خواهد بود میزان افزایش حقوق سالیانه را در حد افزایش تورم تعدیل کند. همچنین جذب سرمایه خارجی نیز در این شرایط قابل پیش بینی افزایش پیدا می کند و شاهد رشد اقتصادی همگون و همه جانبه خواهیم بود.
به همین دلیل از بدنه اقتصادی دولت انتظار می رود که در این شرایط که دشمنان کشور جنگ اقتصادی ناجوانمردانه ای را علیه کشور آغاز کرده اند اشتباهات گذشته را تکرار نکرده و سیاست گذاری صحیح اقتصادی و کارشناسانه در پیش بگیرند و از طرز فکرهای عوام فریبانه و غیر اقتصادی در سیاست گذاری اجتناب کنند و با یک سیاست ارزی مناسب از تولیدکنندگان داخلی حمایت و تهدید تحریم را تبدیل به فرصت کنند تا تولید داخل رونق بگیرد و با تعدیل تدریجی نرخ ارز و بالاتر نگه داشتن نرخ ارز از مقدار واقعی (همانند کشورهای چین، ترکیه، برزیل و…) از تولید داخل کشور و اشتغال نیروی کار داخلی حمایت کنند.

ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران

در کشورهایی که بخش مسکن از نوسان بالایی برخوردار است، سیاستگذاران با چالش‌های فشار تورمی مواجه‌اند و همزمان به دنبال حداقل رساندن اثرات تورمی هستند. اینکه نوسانات بخش مسکن منجر به نوسان شدید در سطح قیمت کالاها و خدمات خواهد شد و یا اینکه تورم، شوک‌های ادواری قیمت و اجاره مسکن را بدنبال دارد، موضوع بسیار مهم در نظریه‌های اقتصاد مسکن به شمار می‌رود. نظر نوسانات بلند مدت به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه‌گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات بخش مسکن و نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. ارتباط تورم و بخش مسکن به عنوان یکی از بحث‌های مهم مطرح است چرا که این نوسانات بخش مسکن نه تنها محیط اقتصادی را متأثر می‌سازند، بلکه ثبات سیستم مالی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این مطالعه با بکارگیری مدل استیونسن (2000) و استفاده از روش‌های متداول اقتصاد‌سنجی، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1387:2-1373:1 استخراج و تجزیه و تحلیل می‌شود. در این مطالعه از مدل‌های OLS و آزمون‌های هم‌انباشتگی و علیت گرنجر استفاده می‌شود. هدف آن است ضمن تحلیل اثر کلی تورم بر بخش مسکن، اثرات تورم انتظاری و تورم غیر انتظاری به تفکیک تجزیه و تحلیل و بررسی شود. نتایج نشان می‌دهد تورم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر اجاره واقعی مسکونی دارد و دارای کشش بالایی است. همچنین تأثیر تورم انتظاری بر اجاره مسکن بیشتر از تورم غیر انتظاری است. به عبارت دیگر مالکان مسکن در افزایش اجاره‌ها، انتظارات تورمی را نیز دخالت داده و این عامل بیشتر از تورم غیرانتظاری برای آن‌ها اهمیت دارد. همچنین آزمون‌های هم‌انباشتگی جوهانسون و انگل - گرنجر ارتباط بلند مدت میان این متغیرها را تأیید می‌کنند. علاوه بر آن نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد، علیت یک طرفه‌ای از سوی انتظارات تورمی به اجاره واقعی مسکن وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Long-Term Analysis of Housing Markets and Inflation in Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Gholizadeh 1
 • Behnaz Kamyab 2

1 Faculty member of the Faculty of Economics, Bu Ali Sina University

2 PhD student in Economics, Bu Ali Sina University

چکیده [English]

This paper examines the relationship between inflation and residential property rent over a 60-quraters period. Using the conventional OLS models and cointegration and causality models, we examine housing markets rent in Iran. The OLS tests provide strong evidence of a consistent and stable relationship. The cointegration results, and in particular those obtained using the Engle–Granger procedure, provide strong evidence to support the hypothesis that housing rent and inflation are cointegrated. Additionally, the causality results provide strong evidence to support the hypothesis that housing rent is strongly affected by inflation expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inflation
 • housing
 • Expectation OLS
مراجع

الف- فارسی

 1. بابایی سمیرمی، محمدرضا؛ بررسی وجود حباب‌های تورمی عقلایی، مطالعه موردی اقتصاد ایران؛ (1382-1340)، رساله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه مازندران، 1384.
 2. جعفری صمیمی؛ احمد و زهرا (میلا) علمی و آرش هادی‌زاده؛ (1386). عوامل مؤثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، سال نهم، شماره 32.
 3. شیرین‌بخش، شمس‌الله؛ زهرا، خونساری؛ کاربردEviewsدر اقتصاد‌سنجی، تهران، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1384.
 4. عاشری، مصطفی، تبیین حباب قیمت مسکن در تهران، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، 1388.
 5. قلی‌زاده، علی اکبر؛ نظریه قیمت مسکن در ایران، همدان، انتشارات نور علم، 1387.
 6. قلی‌زاده، علی اکبر؛ حباب قیمت مسکن و عوامل تعیین کننده آن در ایران، فصلنامه اقتصاد مسکن، 1388، شماره 46.
 7. قلی‌زاده، علی اکبر و کمیاب، بهناز؛ بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1388، شماره بعدی.
 8. گجراتی، دامودار، مبانی اقتصاد‌سنجی، ابریشمی، حمید، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1387.
 9. مرکز آمار ایران، نشریه قیمت و اجاره بهای مسکن در شهرهای منتخب (1387-1371).

ب- لاتین

Anari, Ali and Kolari James, House price and inflation, Real state economic, v30 1, 2002, pp. 67-74.

Brunnermeier, Markus K. and Julliard, Christian, Housing Prices and Inflation What Fuels Housing Bubbles, Department of Economics Princeton University. www.google.com, 2005.

Chu, Y.Q. and Sing, T.F, "Inflation hedging characteristics of the Chinese real estatemarket", Journal of Real Estate Portfolio Management, Vol. 10, 2004, No. 2, pp. 145-54.

Demary, Markus, The Link Between Output, Inflation, Monetary Policy and Housing Price Dynamics, MPRA Paper No. 15978, posted 30. June 2009.

Dickey, D. A, and Fuller, W. A, Distribution of the Estimators for Autoregressive TimeSeries with a Unit Root, J. Amer. Statist, Assoc, 1979, 74, 427-431.

Dickey, D. A, and Fuller, W. A, Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Serieswith a Unit Root, 1981, Econometrica 49, 1057-1072.

Engle, R., and Granger, C. W. J, Co-integration and an Error Correction: Representation,Estimation and Testing, 1987, Econometrica 55, 251-276.

Fama, E. F., and Schwert, G. W, Asset Returns and Inflation, J. Finan, 1977, Econ. 5, 115-146.

Fisher, I, The Theory of Interest. New York: Macmillan, 1930.

Hin Li, Ling and Lin Ge, Cha, Inflation and housing market in Shanghai, Property Management, Vol. 26, 2008, No. 4, pp. 273-288.

Stevenson, S. and Murray, L, An Examination of The Inflation Hedging Ability of IrishReal Estate, J. Real Estate Portfol. Manage, 1999, 5, 59-69.

Stevenson, Simon, A Long-Term Analysis of Regional HousingMarkets and Inflation, Journal of Housing Economics, 2000, 9, 24–39.

Padilla, Mercedes A, The effects of oil prices and other economic indicators on housing prices in Calgary, Canada. Depatment of Architecture, 2005, August 5.

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، نوسانات بلند مدت خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل شهریور 1401

تحلیل شاخص کل شهریور 1401

لیست سهم های بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق نوسانات بلند مدت و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت نوسانات بلند مدت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم های آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

 • خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
 • صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
 • از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
 • سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
 • سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.نوسانات بلند مدت

1- تحلیل و بررسی سهام دجابر

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 1050 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : شهریور 1401

تحلیل دجابر شهریور

2- سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1250 تومان

تحلیل سهام کپشیر شهریور

3- سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : شهریور1401

تحلیل تکنیکال چکاوه

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : شهریور 1401

تحلیل تکنیکال شلعاب

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری نوسانات بلند مدت و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ نوسانات بلند مدت تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

سهام هایی که بیشترین ریزش را داشته اند

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

این که چه سهمی در شهریور 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

علت نوسان قیمت طلا / طلا در بلند مدت افزایشی می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت طلا در بازار هفته گذشته نوسان نسبتا زیادی را ثبت کرد. طلا در بازار هفته گذشته کانال به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و اما دوباره به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

نادر بذرافشان، دبیر اتحادیه طلا تهران به تجارت‌نیوز گفت: هفته گذشته برای قیمت طلا و سکه هفته‌ی باثباتی را پشت سر گذاشت. قیمت دلار و اونس جهانی نوسان کمی داشتند و همین مساله موجب آرامش در بازار طلا و سکه شد.

بذرافشان با اشاره به اینکه هفته گذشته تنها یک دلار افزایش اونس جهانی ثبت شد توضیح داد: هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود پنج هزار تومان افزایش و قیمت سکه ۳۰ هزار تومان افزایش داشت.

او در ادامه گفت: تقاضا در بازار مصنوعات طلا کاهش پیدا کرده است و حباب سکه به ۲۵۰ هزار تومان رسید.

علت نوسان قیمت طلا

مریم محبی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره علت نوسان قیمت طلا توضیح داد: نوسان در قیمت دلار اصلی‌ترین علت نوسان قیمت طلا بود. همچنین نوسان‌ها در بازار اونس جهانی در بازار طلای داخلی اثرگذار بود.

محبی در ادامه گفت: روند کاهشی قیمت دلار در هفته گذشته باعث کاهش قیمت طلا و رسیدن به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد و در بازار امروز (دوشنبه) شاهد هستیم که با افزایش قیمت دلار و رسیدن به قیمت ۲۸ هزار تومان، ، قیمت طلا افزایشی شد.

این کارشناس بازارهای مالی عقیده دارد تا زمانی که نتیجه نهایی مذاکرات مشخص نشود، نوسان‌های موجود در بازار طبیعی و ادامه‌دار خواهد بود.

آینده طلا در بلند مدت

محبی در پایان درباره آینده بازار طلا گفت: با توجه به تمامی فاکتورهای موجود، می‌توان گفت بازار طلا از جنبه سرمایه گذاری در بلند افزایشی خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز قیمت طلا در بازار امروز با افزایش قیمت دلار و رسیدن به کانال ۲۸ هزار تومان، حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس دوم اتحادیه طلای تهران به تجارت‌نیوز گفته بود: در روزهای هفته گذشته به دلیل کاهش پی در پی قیمت طلا سرمایه‌گذاران از بازار عقب‌‌نشینی کرده بودند.

کشتی‌آرای بر این عقیده است که آرامش در بازار طلا و سکه ادامه‌دار است.

آخرین اخبار بازار طلا و ارز را در صفحه طلا و ارز تجارت‌نیوز بخوانید.

تأثیر حذف دامنه نوسان به مرور زمان بر بازار سرمایه

عبدالحمیدی کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر حذف دامنه نوسان به تدریج انجام شود در حالی که زیر ساخت های آن نیز فراهم شود، بازار می‌تواند در بلند مدت از ثبات خوبی برخوردار شود.

سمیه شوریابی؛ بازار: مجید عبدالحمیدی کارشناس و فعال در حوزه نرم افزارهای بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری بازار در خصوص حذف دامنه نوسان در بورس بیان کرد: به طور کلی رفع محدودیت ها همیشه اتفاق مثبتی است و باعث حرکت رو به جلو خواهد شد.

حرفه ای تر شدن بازار در پی رفع محدودیت ها

عبدالحمیدی اظهار داشت: رفع محدودیت های قانونی مزیت های زیادی دارد که مهمترین آن باعث افزایش تحلیل و دانش مالی در بازار می شود، با عمیق تر شدن بازار، معامله گران حرفه ای و بازیگران بیشتری وارد بازار خواهند شد و بازار سرمایه حرفه ای تر رفتار می کند، چنین تغییراتی هرچند ممکن است در کوتاه مدت باعث افزایش نوسان در بازار شود اما به مرور زمان سرمایه گذاران شرایط جدید را می پذیرند.

تأثیر حذف دامنه نوسان به مرور زمان بر بازار سرمایه

مهندس حمیدی با اشاره به مهم بودن جایگاه شاخص در بازار بورس تصریح کرد: در حالیکه در بسیاری از بورس های مهم دنیا حجم معاملات، کلید و متغیر اصلی محسوب می شود، اما همواره در بورس تهران شاخص به عنوان متغیر اصلی شناخته شده است، در طول تاریخ بازار سرمایه ایران متغیری مهم‌تر و حساس تر از شاخص وجود نداشته و محدودیت هایی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا محصول این حساسیت بوده است.

حذف دامنه نوسان و به تعادل رسیدن سریع‌تر سهام

این مدرس بازار سرمایه مزیت اصلی حذف دامنه نوسان را حذف صف های خرید و فروش عنوان کرد و افزود: با بازتر شدن دامنه نوسان، قیمت ها شفاف و شاهد تعادل سریع تر سهام خواهیم بود و زمانی که محدودیتی برای دامنه نوسان وجود نداشته باشد، قیمت سهام تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بالا می رود و دیگر شاهد تشکیل صف روی مرز دامنه نوسانات بلند مدت نخواهیم بود.

با بازتر شدن دامنه نوسان، قیمت ها شفاف و شاهد تعادل سریع تر سهام خواهیم بود و زمانی که محدودیتی برای دامنه نوسان وجود نداشته باشد، قیمت سهام تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد بالا می رود و دیگر شاهد تشکیل صف روی مرز دامنه نخواهیم بود

عبدالحمیدی در پاسخ به این سؤال که «چرا حجم مبنا در بورس ما وجود دارد» گفت: کوچکی بازار سرمایه باعث می شد دستکاری قیمت ها از سوی برخی فعالین بازار سرمایه آسان تر شود، بنابراین برای جلوگیری از قیمت سازی، محدودیت حجم مبنا اعمال شد و دامنه نوسان قیمت، سال ها است که به‌ عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌ها برای کاهش تلاطمات قیمت سهام در بورس تهران استفاده می‌شود، دامنه نوسان قیمت از سال ۱۳۷۸ نوسانات بلند مدت به منظور کنترل نوسانات شدید بازار اعمال شد و در طی سال‌های بعد از آن، در مقاطع مختلف با شدت و ضعف متفاوتی همراه بوده است.

ثبات بازار در نتیجه حذف دامنه نوسان

این کارشناس بازار سرمایه در پایان با مهم خواندن تدریجی حذف دامنه نوسان خاطر نشان کرد: حذف دامنه نوسان باید به مرور انجام شود نه به یک باره، اگر این کار به تدریج انجام شده و زیر ساخت های آن نیز فراهم شود، بازار می‌تواند از ثبات خوبی در بلند مدت برخوردار نوسانات بلند مدت شود.

گفتنی است با پیشنهاد شرکت بورس، فرابورس و تصویب هیأت مدیره سازمان بورس، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس یک درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی هفت درصد رسید، این مصوبه از (۷ اردیبهشت ۱۴۰۱) اجرایی شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.