امواج هم پوشان


درس سوم فارسی ۱۱ (در امواج سند)

قلمرو فکری: خورشید به هنگام غروب آرام آرام به پشت کوه ها می خزید و از چشم ها پنهان می شد. خورشید نورهای طلایی رنگ خود را بر روی جنگجویان و نیزه هایشان می پاشید.

ز هر سو بر سواری غلت می خورد تن سنگین اسبی تیر خورده
به زیر باره می نالید از درد سوار زخم دار نیم مرده

قلمرو زبانی: بر : روی بالا / غلت می خورد : می غلتید ، به روی خود چرخیدن / باره : اسب / نیم مُرده : در حال مرگ
قلمرو ادبی: بر وزیر : تضاد زیبایی دارند .
قلمرو فکری: در میدان جنگ تن سنگین اسب بر روی سوارکار می افتاد و می غلتید.

نهان می گشت روی روشن روز به زیر دامن شب در سیاهی

در آن تاریک شب می گشت پنهان فروغِ خرگهِ خوارزمشاهی

قلمرو زبانی : فروغ : نور ، روشنی . / خرگه : خیمۀ بزرگ.
قلمرو ادبی : استعاره مکنیه و تشخیص : روز، مانند انسانی است که روی دارد . ؛ دامن شب : شب مانند انسانی است که دامن دارد / تضاد : روز / شب / مراعات نظیر : روز ، روشن، فروغ ؛ شب ، سیاهی / خرگه : مجاز مصرع / » قدرت « از دوم بیت ۶ ، کنایه از انقراض سلسله خوارزمشاهی / رو زیر : تضاد / روی : ایهام تناسب در معانی ۱ – چهره ۲ – مقابل زیر / بیت ۵ بیت » ر « واج آوایی پنجم در کل کنایه از غروب / روی روشن روز : اضافه ی استعاری
قلمرو فکری : روز آرام آرام به پایان می رسید و شب همه جا را فرا می گرفت . روشنی عظمت خیمه ی خوارزمشاه) قدرت پادشاه ( در آن شب تاریک از بین می رفت.

به خوناب شفق در دامن شام به خون آلوده، ایران کهن دید
در آن دریای خو ن، در قرص خورشید غروب آفتاب خویشتن دید

قلمرو زبانی: خوناب : خون و آب ، خون آمیخته به آب . / شفق : سرخی غروب آفتاب . خوناب شفق و دامن شام : ترکیب اضافی / ایران کهن : ترکیب وصفی / ضمیر مشترک : خویش ) خود ، خویش ، خویشتن : ضمایر مشترک هستند ؛ یعنی ، برای هر شش صیغه به کار می رود)
قلمرو ادبی: تشبیه : خوناب شفق ) شفق : مشبه ، خوناب : مشبه به ( / تشبیه : قرص خورشید را به دریای خون تشبیه کرده است / دریای خون استعاره از شفق / تشبیه ) مضمر (: همانطوری که خورشید داشت غروب می کرد عمر جلال الدین هم داشت تمام می شد . / در مصرع دوم بیت هشت : تشبیه وجود دارد مشبه : خویشتن ) جلال الدین ( ، مشبه به : غروب آفتاب / غروب آفتاب خویشتن کنایه از : نابودی حکومت خود ./ استعاره : آفتاب ) بخت و اقبال ( / دامن شام : استعاره وتشخیص / در بیت اغراق وجود دارد .
قلمرو فکری: خوارزمشاه با نگاه کردن به غروب خورشید سرزمین ایران را غرق در خون دید . جلال الدین با نگاه کردن به سرخی غروب خورشید نابودی حکومت خود را دید.

چه اندیشید آن دم کس ندانست که مژگانش به خون دیده، تر شد
چو آتش در سپاه دشمن افتاد ز آتش هم کمی سوزنده تر شد

قلمرو زبانی: آن دم : آن لحظه . / مژگان : مژه های چشم . / به خون دیده تر شد : به شدّت گریست
قلمرو ادبی: تشبیه : چو آتش در سپاه دشمن افتاد . / اغراق : سوزنده تر از آتش شدن / به خون دیده تر شدن کنایه از : شدّت گریستن / تشبیه جلال الدین به آتش / تکرار : آتش / خون دیده : استعاره از اشک

قلمرو فکری: در آن لحظه کسی ندانست که جلال الدین به چه چیزی فکر کرد امواج هم پوشان امواج هم پوشان که چشمانش پر از اشک شد . و مانند آتشی سوزان به سپاه دشمن حمله کرد.

در آن باران تیر و برق پولاد میان شام رستاخیز می گشت
در آن دریای خون در دشت تاریک به دنبال سر چنگیز می گشت

قلمرو زبانی: رستاخیز : قیامت / چنگیز : فرمانده سپاه مغول
قلمرو ادبی: تشبیه : باران تیر / شام رستاخیز : استعاره و مجاز از میدان جنگ / امواج هم پوشان منظور از دریای خون، میدان جنگ است ) میدان جنگ مانند دریایی پر از خون بود ( / دریای خون : تشبیه / کنایه : به دنبال سر کسی گشتن ، کنایه از تلمیح / » نابود کردن « به رستاخیز / دریای خون : اغراق دارد / پولاد مجاز از شمشیر / سرچنگیز مجاز از خود چنگیز
قلمرو فکری: در میان شدت باران تیر و برق نیزه ها که قیامتی به پا شده بود جلال الدین مبارزه می کرد . در میان انبوه کشته شدگان ، به دنبال چنگیز می گشت تا او را بکشد.

بدان شمشیر تیز عا فیت سوز در آن انبوه ، کار مرگ می کرد
ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت دو چندان می شکفت و برگ می کرد

قلمرو زبانی: عافیت سوز : نابود کننده ) صفت فاعلی مرکب مرخم ( / انبوه : شلوغی / می شکفت : ماضی استمراری / ترکیب های وصفی : آن شمشیر ، شمشیر تیز ، شمشیر عافیت سوز
قلمرو ادبی: برگ استعاره از : سرباز مغول / شاخه استعاره از : لشکر مغول / کار مرگ می کرد کنایه از : کشتن / برگ می کرد : زیاد می شد.

قلمرو فکری: با شمشیر تیز و برّان خود در میدان جنگ سربازان مغول را می کشت . اما هر سرباز مغول را که میکشت چند نفر از سربازان مغول جای او را می گرفتند.

میان موج می رقصید در آب به رقص مرگ ، اختر های انبوه
به رود سند می غلتید بر هم ز امواج گران ، کوه از پی کوه

قلمرو زبانی: اختر : ستاره / گران : سنگین ، بزرگ
قلمرو ادبی: تشخیص : رقصیدن ستارگان / تناقض : رقص مرگ ) در هنگام مرگ نمی رقصند ( / رقص مرگ : اضافه استعاری / مراعات نظیر : آب ، سند ، موج / استعاره : امواج گران ، استعاره از حملۀ مغولان / استعاره : کوه از پی کوه،استعاره از کشته شدگان سپاهیان ایران که به صورت پشته و انبوه در خاک می افتادند و گویی کوه ها جا به جا میشدند . / تشبیه : امواج گران مانند کوه
قلمرو فکری: ستارگان زیادی در میان موج های رود سند رقص مرگ انجام می دادند . موج های بزرگ رود سند همانند کوه هایی بر روی هم می غلتیدند . و پیاپی حرکت می کردند.

کدام عطرهای برند «آمواج» محبوب‌تر هستند؟

آمواج یکی از برندهای پرطرفدار عمانی در صنعت عطرسازی و با سابقه‌ی فعالیت حدود 35 ساله در جهان است. این برند با تولید عطرهای تجملی و با کمک افزودنی‌های کمیاب و اشرافی،‌ جایگاه خاصی را در میان عاشقان عطر و ادکلن به خود اختصاص داده است. استفاده از عطرهای مختلف زنانه و مردانه آمواج برای خیلی از طرفداران این برند، مانند یک امضای اختصاصی شده است، زیرا کمتر پیش می‌آید که کسی بوی عطرهای آمواج را بشنود و درباره آن چیزی نپرسد یا بتواند به سادگی خاطره این عطر را از ذهن خود پاک کند! اگر شما هم جزو طرفداران آمواج هستید، بد نیست نگاهی به لیست محبوب‌ترین عطرهای زنانه و مردانه این برند لاکچری بیندازید.

محبوب‌ترین‌های مردانه آمواج

آمواج بیچ هات مردانه

آمواج بیچ هات من

این عطر مردانه که در سال 2017 عرضه شد، جزو عطرهای خنک و با گروه بویایی چوبیِ معطر است. آمواج بیچ هات مردانه در هر کدام از نت‌های آغازین، میانی و پایانی خود، ترکیب 3 رایحه رویایی را جای داده است امواج هم پوشان تا بتواند ظرافت مطلوبی با یک ترکیب ساده از روایح خنک و چوبی ایجاد کند. نت ابتدایی این عطر با ترکیب نعنا، صمغ گالبانیوم و شکوفه پرتقال شروع می‌شود تا خنکای بهاری را برای شما تداعی کند. بیچ هات من در نت میانی به خس‌خس، پیچک و خزه درخت بلوط می‌رسد تا حس دلپذیر قدن زدن در یک راه جنگلی نم‌زده را در خاطرتان به‌وجود بیاورد. این عطر دل‌فریب در نت پایانی هم ترکیبی از روایح چوبی،‌ صمغ درختچه مر و نعنا هندی را در خود جای داده است تا رایحه شیک و مردانه‌ای برای روزهای گرم سال داشته باشد. تمام آقایان شیک‌پوش و کلاسیک می‌توانند با خیال راحت این عطر باکلاس را برای حضور در مراسم یا مهمانی‌های خاص خود استفاده کنند و بازخورد بسیار خوبی از اطرفیانشان بگیرند.

آمواج اپیک مردانه

آمواج اپیک مردانه

شاید بتوان آمواج اپیک مردانه را در 3 کلمه خلاصه کرد: گرم، شرقی و چوبی! این عطر به عنوان یک عطر کاملا گرم مردانه از سال 2008 به بازار آمد و با قرار دادن گونه‌های بسیار مختلفی از روایح گل‌فام و ادویه‌ای در خود، توانست نظر بسیاری از آقایان با سلیقه‌های متفاوت را در روزهای سرد سال جلب کند. آمواج اپیک، جادویی از ترکیب روایحی مانند زنبق، هل، ‌جوز هندی، شمعدانی، فلفل صورتی،‌ زیره، مشک، سدر، نعنا هندی و بوته وحشی جاوی را در کنار روایح دودی، چوبی و چرمی در خود جای داده است تا کلکسیون کاملی از نت‌های گرم را به طرفداران خود عرضه کند. این عطر خوشبو و کلاسیک می‌تواند برای شرکت در مراسم‌های رسمی مورد استفاده قرار بگیرد. اگر هم به مهمانی یا مراسمی دعوت شدید که قرار بود زمان زیادی را در فضای آزاد سپری کنید، در انتخاب آمواج اپیک شک نکنید زیرا نت‌های چرمی، چوبی و ادویه‌ای آن به‌خوبی در فضا آزاد می‌شوند و شما را در کانون توجه اطرافیان قرار می‌دهند.

آمواج اینترلود مردانه

آمواج اینترلود مردانه

این عطر هم مانند آمواج اپیک، در گروه عطرهای گرم، شرقی و چوبی جای می‌گیرد؛ با این تفاوت که در اینترلود، تعادل بیشتری برای شیرینی نهایی عطر در نظر گرفته شده است تا بتوان به‌صورت روزانه یا در فضاهای سرپوشیده هم به‌آسانی از آن استفاده کرد. آمواج اینترلود که در سال 2012 عرضه شد، با قرار دادن رایح ترنج در نت آغازین و رایحه نعنا هندی در نت پایانی، طرفداران متعادل‌پسند خود را شگفت‌زده کرد! به‌جز نعنا و ترنج، شما با روایح دودی، چرمی، کهربا، لابدانیوم، چوب صندل سفید، فلفل و پونه هندی هم در این عطر مواجه خواهید بود. ترکیب روایح در این عطر به‌قدری رویایی و دل‌فریب است که هیچ‌وقت برای شما تکراری نمی‌شود و اگر فقط یک بار از آن استفاده کنید، به‌طور حتم برای همیشه در لیست عطرهای محبوب‌تان جای می‌گیرد. ماندگاری و پخش بوی لطیف این عطر به‌قدری چشمگیر است که قطعا شما بعد از هر بار استفاده از آمواج اینترلود،‌ الماس درخشان هر جمعی خواهید بود و اجازه عرض اندام به هیچ عطر دیگری را نخواهید داد.

آمواج هانر مردانه

آمواج هانر مردانه

آمواج هانر یا آمواج آنر، عطری معتدل در گروه بویایی چوبی ادویه‌ای است. این عطر در سال 2011 معرفی شد و بیشتر تمرکز خود را روی نت پایانی گذاشت. به‌طوری که ما در نت آغازین و میانی، تنها با 5 رایحه فلفل صورتی، فلفل سیاه، ‌شمعدانی، جوز هندی و لامی مواجه می‌شویم. این در حالی است که در نت پایانی با ترکیب مفصلی از روایح مختلفی مانند دانه تونکا،‌ مشک،‌ خس‌خس، سدر، نعنا هندی و روایح دودی مواجه می‌شویم. همین تنظیم روایح در نت‌های مختلف باعث می‌شود که شما چاره‌ای جز تسلیم در برابر تعادل نسبتا خنک و چوبی آمواج هانر نداشته باشید و ترجیح بدهید که هیچ‌وقت کلکسیون شما از این عطر سحرآمیز خالی نماند! این عطر بسیار اصیل،‌ شیک و قوی می‌تواند به‌سادگی انتخاب مناسبی برای حضور در مهمانی‌ها و مراسم خاص و رسمی باشد و با ماندگاری بوی خود شما را حسابی غافلگیر بکند.

آمواج براکن مردانه

آمواج براکن مردانه

یک عطرِ معطر فوژه و معتدل که باید چند دقیقه‌ای از افشاندن آن بگذرد تا جادوی شگفت‌انگیزش نمایان شود! این عطر که در سال 2016 عرضه شد،‌ برخلاف آمواج هانر، تمرکز خود را روی نت آغازین گذاشت. ما در نت آغازین آمواج براکن مردانه، شنیدن روایح ترش، شیرین، گرم و خنک مختلفی مانند لیمو ترش،‌ ترنج‌، لاوندر،‌ جوز هندی، سرو و ادویه گل میخک را تجربه می‌کنیم. در نت میانی از ترکیب شمعدانی، دارچین، چوب صندل سفید و سدر لذت می‌بریم و در نهایت هم خاطره نت پایانی را با ترکیب مشک و نعنا به اتمام می‌رسانیم تا از تعادل بی‌نظیر موجود در این عطر، لبریز شویم. از آنجایی که نت آغازین به‌صورت انفجاری و با ترکیب حداقل 6 رایحه شروع می‌شود، پیشنهاد می‌کنیم که حدود 15 تا 30 دقیقه به این عطر اجازه بدهید تا رایحه اصلی خود را به شما نشان بدهد!

محبوب‌ترین‌های زنانه آمواج

آمواج بلوسوم لاو

آمواج بلوسوم لاو

آمواج بلوسوم لاو، عطری تازه‌وارد به دنیای عطرهای زنانه است که در سال 2017 به‌عنوان عطری گل‌فام و معتدل معرفی شد. هرچند که در بیشتر عطرهای معتدل با تنوع فراوان روایح روبرو هستیم،‌ اما در این عطر، خبر چندانی از شلوغی رایحه‌های مختلف نیست! بلوسوم لاو با ترکیب رایحه ترنج و گل آفتاب‌پرست، نت آغازین خود را شروع می‌کند. در نت میانی،‌ ترکیب ملایمی از رایحه شکوفه گیلاس، رز و گل یلانگ را به رخ می‌کشد و در نهایت هم با ترکیب عطر وانیل، دانه تونکا، جیر و کهربا، کار خود را به پایان می‌رساند. این عطر به‌ دلیل داشتن نت‌های ساده، لطیف و با روایح برجسته، باید با صبوری مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی شما باید بعد از افشاندن آن روی پوست یا لباس خود،‌ چند دقیقه‌ای به بلوسوم لاو فرصت بدهید تا تمام دارایی‌های رویایی خود را به امواج هم پوشان موقع نشان بدهد؛ آن وقت است که دیگر مسحور رایحه خوش و جادویی آن خواهید شد. مراسم و مهمانی‌های رسمی تا نیمه‌ رسمی برای استفاده از این عطر بسیار مناسب هستند.

آمواج رفلکشن زنانه

آمواج رفلکشن زنانه

آمواج رفلکشن زنانه یک عطر خنک بهاری و تابستانی است که در سال 2007 با رایحه دلپذیر و گل‌فام خود به بازار آمد. ترکیبات سبزی که در کنار بنفشه و فریزیا در نت آغازین این عطر جای گرفته‌اند،‌ باعث ایجاد حس جسارت در شما می‌شوند. رایحه مگنولیا و یاس در نت میانیِ رفلکشن، حس شادابی و سرزندگی به شما می‌دهند. در نهایت هم کنار یکدیگر قرار گرفتن رایحه چوب صندل سفید، سدر و کهربا در نت پایانی، اصالت کم‌نظیری به این عطر دلربا داده است. شما می‌توانید به دلیل خنکی و سبکی رفلکشن،‌ به سادگی آن را در محیط کار، مهمانی‌های خانوادگی و دوستانه برای ساعت‌های طولانی استفاده کنید و به‌هیچ عنوان هم از بوی آن خسته و دلزده نشوید.

آمواج اپیک زنانه

آمواج اپیک زنانه

آمواج اپیک زنانه هم مانند نوع مردانه‌اش، طبعی گرم دارد و در گروه بویایی شرقی گلی جای گرفته است. در نت‌های مختلف این عطر که از سال 2009 وارد بازار شده است، روایح گرم چوبی، گلی و ادویه‌ای متفاوتی در کنار هم جای گرفته‌اند تا در نهایت بتوانند عطری جادویی با خط بو و ماندگاری فوق‌العاده بالا را خلق کنند. آمواج اپیک زنانه از ترکیب رایحه‌های دلنشینی مانند گل خرزهره، دارچین، زیره، رز، شمعدانی، چای، یاس، وانیل، کهربا، نعنا هندی،‌ مشک و ریشه زنبق در کنار روایح دودی و چوبی تتشکیل شده است. شاید به همین دلیل هم ماندگاری و خط بوی بالایی دارد؛ به‌طوری که امکان ندارد پس از افشاندن این عطر روی پوست یا لباس خود، ‌بازخورد آن را از اطرافیانتان نبینید و در هر جمعی که ظاهر شدید، نام عطرتان را از شما نپرسند! خانم‌های شیک‌پوش میانسال می‌توانند از این عطر در مهمانی‌های مختلف رسمی و خانوادگی کمک بگیرند تا حسن انتخاب خود را به دیگران ثابت کنند.

آمواج جورنی زنانه

آمواج جورنی زنانه

آمواج جورنی یا آمواج ژورنی یکی دیگر از عطرهای شرقی گل‌فام و معتدل از برند آمواج است. این عطر در سال 2014 به بازار آمد و خیلی سریع توانست با جادوی سحرآمیز خود در ترکیب روایح گل‌ها با ادویه‌ها و گیاهان مختلف،‌ جایگاه ویژه‌ای در میان عطرهای معتدل زنانه پیدا کند. فصل‌ بهار، اواخر تابستان،‌ حتی اوایل پاییز و اواخر زمستان،‌ زمان طلایی استفاده از این عطر به صورت روزانه یا در مراسم و مهمانی‌های مختلف هستند. استفاده از آمواج جورنی زنانه، جسارت و شور و نشاط شما را به دیگران نشان می‌دهد و معمولا شما را به ستاره جمع بدل می‌کند. در نت ابتدایی این عطر از ترکیب رایحه زردآلو با گل اوسمانتوس، یاس، جوز هندی و هل استفاده شده است. نت میانی با ترکیب روایحی مانند عسل، یاس، سدر و گل ابریشم خودنمایی می‌کند و نت پایانی هم با رقص رویایی روایحی مانند مشک، زنبق، وانیل، تنباکو، گیاه ناگارموتا تمام می‌شود تا آمواج جورنی را به یک عطر کم‌رقیب در میان عطرهای زنانه وسوسه‌برانگیز تبدیل کند.

آمواج ممویر زنانه

آمواج ممویر زنانه

آمواج ممویر زنانه حدود 10 سال می‌شود که با رایحه‌های چایپر و طبعی گرم وارد بازار عطرهای پرفروش و محبوب زنانه شده است. این عطر بسیار شیک و لاکچری، گزینه مطلوبی برای شرکت در مراسم یا مهمانی‌های رسمی به حساب می‌‌آید. اگر قصد حضور در مهمانی‌های فضای آزاد را دارید یا به یک قرار عاشقانه خاص دعوت شدید هم می‌توانید کاملا روی آمواج ممویر به عنوان پاشنه آشیل درخشش خود در یک شب رویایی، حساب باز کنید. این عطر از ترکیب روایحی مانند فلفل صورتی، هل، مشک، رز، یاس، فلفل سیاه، شبدر، خزه درخت بلوط، لابدانیوم و بوته وحشی جاوی در کنار رایحه‌های چوبی، دودی و چرمی تشکیل شده است تا آمواج ممویر بتواند به سادگی و برای همیشه در لیست عطرهای مرموز و خواستنی قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید : کدام عطرها بیشتر مناسب تیپ و شخصیت شما هستند؟! عطرهای خوش‌بوی برند لالیک را بشناسید

به نظر شما کدام عطر برند آمواج محبوب تر است؟

همه عطرهای برند آمواج لوکس و خاص هستند. شما کدام یک از عطرهای آمواج را بیشتر می پسندید؟ آن را در قسمت نظرات به ما معرفی کنید

کدام عطرهای برند «آمواج» محبوب‌تر هستند؟

عطر ها سلیقه ای هستند اما عطر های ممویر، اینترلود، هانر مردانه جز محبوب ترین ها هستند.

آیا عطر های آمواج همه پسند هستند؟

عطر ها سلیقه ای هستند اما بیشتر عطر های آمواج دارای روایح سنگینی هستند و بهتر است قبل خرید تست شود.

عطر های آمواج چه بویی می دهند؟

روایح مختلفی در عطر ها بکار برده می شوند اما در مورد برند آمواج روایح معمولا تند و ادویه ای و در بسیاری از مدل ها روایح دیگری مثل گلی و میوه ای حس می شود.

چرا عطر های آمواج گران هستند؟

با توجه به استفاده از مواد طبیعی و با کیفیت در عطرسازی قیمت تمام شده این محصولات گران می باشد.

ناپایداری جوی تا چهارشنبه ادامه دارد/ارتفاع امواج در خلیج فارس به 2 متر می‌رسد

اداره کل هواشناسی هرمزگان نسبت به شرایط دریایی هشدار داد و عنوان کرد: شرایط جوی دریایی از یکشنبه تا چهارشنبه، سبب طوفانی شدن دریا خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، با توجه به شرایط ناپایدار جوی اداره کل هواشناسی هرمزگان اقدام به انتشار اخطاریه نموده است.

در این اخطاریه ضمن اشاره به تقویت موج فعال جنوبی روی جنوب کشور و استان هرمزگان آمده است در روز های یکشنبه و دو شنبه (26 و 27 اسفندماه) شاهد ناپایداری جوی قابل ملاحظه‌ای در استان هرمزگان خواهیم بود.

بر اساس این پیش‌بینی طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، در اکثر نقاط استان، شاهد رگبارباران به همراه رعد و برق خواهیم بود که این موضوع آبگرفتگی معابر عمومی را در پی خواهد داشت. این ناپایداری‌ها در مناطق مستعد از جمله مناطق شرقی و مناطق دریایی، گاه با وقوع تگرگ و تند باد لحظه ای، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیلها همراه خواهد شد.

همچنین اداره کل هواشناسی هرمزگان نسبت به شرایط دریایی هشدار داده و عنوان کرده است که شرایط جوی دریایی از یکشنبه تا چهارشنبه، سبب طوفانی شدن دریا خواهد شد .

براساس این اخطاریه از روز یکشنبه تا اوایل دوشنبه شاهد وزش شدید باد جنوب شرقی و بروز تند باد لحظه‌ای خواهیم بود که سرعت آن گاهی به بیش از ۴۵ کیلومتر در ساعت می‌رسد و از روز دوشنبه تا چهارشنبه وزش تند باد شدید شمال غربی که سرعت آن گاهی به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت می رسد؛ سبب طوفانی شدن دریا می‌شود که در این مدت ارتفاع موج در خلیج فارس نیز به بیش از ۲۰۰ سانتیمتر خواهد رسید.

در پایان این اخطاریه اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه شده است: با عنایت به ناپایداری جوی و دریایی قابل ملاحظه از یکشنبه تا چهارشنبه ضروری است که تمهیدات لازم صورت پذیرد.

کندل انگالفینگ یا کندل پوششی چیست ؟ آموزش کندل شناسی و کندل خوانی

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی در واقع شامل دو کندل یا میله در کنار هم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد که معمولاً در قله یا قعر تشکیل می شود. بدنه کندل دوم یا انگالفینگ کل بدنه کندل قبلی را پوشش می دهد. واضح است که مشاهده انگالفینگ به تنهایی سیگنالی برای خروج یا ورود به معامله نمی باشد. انگالفینگ می تواند بخشی از یک استراتژی معامله گری مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … باشد و نیاز به تاییدات عوامل دیگر برای ورود به معامله یا اردر گذاری دارد. این الگو یکی از مباحث مورد توجه در میان الگوهای کندلی در آموزش باینری آپشن ، فارکس و آموزش بورس می باشد.

برای آموزش کندل خوانی و کندل شناسی و الگوهای کندلی پر کاربرد به لینک روبرو مراجعه کنید: کندل شناسی

فهرست عناوین این مطلب

بادی در کندل انگلفینگ

الگوی کندلی انگالفینگ یا کندل پوششی شامل دو کندل پشت سرهم و در جهت خلاف یکدیگر می باشد. کندل اولی نشان دهنده روند قبلی است. کندل دوم در جهت خلاف کندل قبلی است و بدنه بزرگتری دارد به طوریکه کل بدنه کندل اول را در بر می گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم کندل اول را انگالف می کند. بدنه کندل دوم که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن است تمام بدنه کندل اول که فاصله بین قیمت یا نرخ باز شدن و بسته شدن آن است را در بر می گیرد.

سایه ها در انگالفینگ و انگلف کردن در نظر گرفته نمی شود و آنچه که مد نظر است انگالف شدن بدنه کندل اول توسط بدنه یا بادی کندل دوم می باشد. البته طول سایه و محل تشکیل آن می تواند تاییدی برای بازگشت روند باشد. در این مورد در الگوی کندل پین بار مفصل بحث شده است.

مفهوم انگالفینگ

فرض کنید یک روند نزولی وجود دارد. حال کندلی نزولی تشکیل گردیده است. همانطور که می دانید در یک کندل نزولی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن است. با تمام شدن این کندل اگر کندل بعدی در قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود یعنی گپ ایجاد شود و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود کندل قبلی انگالف شده است.

گپ به معنای این است که خریداران قیمت سفارشات و اردرهای خود را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده اند. با ایجاد قدرت از طرف خریداران قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل قیمت تا بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز پیش می رود.

شرط انگالف کردن پوشش بدنه یا بادی کندل قبلی توسط کندل جدید است و نشان دهنده ورود خریداران و غلبه تقاضا بر عرضه است.

پوشش بادی در کندل انگلفینگ

لایت فارکس یکی از بهترین بروکرهای فعال در بازار فارکس است و در مقایسه با رقبای خود برای تریدرهای ایرانی امکانات بسیار خوبی ایجاد کرده است. شما در بروکر لایت فارکس قادر به معامله تمام جفت ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، فلزات، سهام های بازار بورس نیویورک و نزدک هستید.

 • جهت آموزش ثبت نام و بررسی بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: لایت فارکس
 • جهت مراجعه به وبسایت بروکر لایت فارکس بر روی لینک روبرو کلیک فرمایید: وبسایت رسمی لایت فارکس

الگوی کندل انگالفینگ یا پوششی در ناحیه حمایتی و مقاومتی

یک روند وقتی به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی می رسد قدرت حرکت خود را ممکن است از دست بدهد. در این ناحیه قدرت طرف مقابل بیشتر میشود. اگر روند نزولی باشد در ناحیه حمایتی با فشار خریداران و اگر روند صعودی باشد در ناحیه مقاومتی با فشار فروشندگان مواجه می گردد.

این تقابل میان خریداران و فروشندگان در مومنتوم، عمق و دیگر نشانه هایی که در پرایس اکشن بیان می شود به نمایش می آید. یکی از نشانه های بازگشت روند نیز کندل انگالفینگ یا کندل پوششی است.

برخی مواقع بازار پرنوسان می شود و در وضعیت رنج قرار می گیرد. در چنین مواقعی الگوی کندل پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات سیگنالی جهت بازگشت روند است. تریدرهایی که بیشتر احتیاط می کنند معمولاً تا اتمام یک کندل بعد از کندل انگالفینگ یا کندل پوششی صبر می کنند. اگر این کندل با انگالفینگ هم جهت بود وارد بازار می شوند در غیر این صورت سیگنال را غیر معتبر در نظر می گیرند.

کندل تایید

افزایش حجم معاملات

الگوی کندل انگالفینگ بولیش

انگالفینگ بولیش سیگنالی برای اتمام روند نزولی وآغاز روند صعودی است. وقتی یک روند نزولی وجود دارد و بعد یک کندل نزولی با یک کندل صعوی انگالف می شود، احتمال بازگشت روند و یا ایجاد یک اصلاح وجود دارد. در الگوی انگالفینگ بولیش بایستی کندل انگالفینگ صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن انگالفینگ بایستی برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. قیمت بسته شدن کندل پوششی بایستی بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد. در اینجا با بررسی دیگر عوامل و فاکتورهای استراتژی معاملاتی می توان اردر call یا buy را باز نمود.

کندل انگلفینگ بولیش

الگوی کندل انگالفینگ یا کندل پوششی بیریش

این الگو در انتهای روند صعودی ایجاد می شود و پس از آن یک روند نزولی ایجاد می شود یا یک اصلاح تشکیل می شود. در این الگو انگالفینگ نزولیست و کندل قبل از آن صودی می باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله انگالفینگ یا پوششی بایستی برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد. قیمت بسته شدن انگالفینگ نیز بایستی پایین تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. این الگو در کنار فاکتورهای دیگر استراتژی معامله گری برخی تریدرها جهت ورود به معامله را تشکیل می دهد و در این حالت آماده ورود به اردر put یا sell می شوند.

کندل انگلفینگ بیریش

انگالفینگ یا کندل پوششی بولیش پس از یک روند نزولی و انگالفینگ بیریش پس از یک روند صعودی برای تریدر می تواند معنادار و کاربردی باشد.

هر تریدری برای خود یک استراتژی معاملاتی مانند امواج الیوت ، پرایس اکشن و … دارد. با ظاهر شدن الگوی کندل پوششی در کنار دیگر نشانه های استراتژی فرصت مناسبی برای ایجاد پوزیشن call یا buy پس از روند نزولی و پوزیشن put یا sell پس از روند صعودی فراهم می گردد.

روش های ورود به بازار با اردر call یا buy در الگوی انگالفینگ

 • پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی کندل یا میله انگالفینگ و صعودی بودن کندل بعد از انگالفینگ
 • پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و افزایش ناگهانی حجم معاملات
 • پس از یک روند نزولی متشکل از چندین کندل نزولی و ظاهر شدن الگوی پوششی و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
 • الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

روش های ورود به بازار با اردر put یا buy در کندل انگالفینگ

 • پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی پوششی و نزولی بودن candle بعد از انگالفینگ
 • پس از یک روند صعودی متشکل از چندین کندل صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالف یا پوششی و افزایش ناگهانی حجم معاملات

تغییر حجم در کندل انگلفینگ

در تصویر بالا انگالفینگ بولیش با افزایش ناگهانی حجم همراه شده است در صورتیکه انگالف بیریش تغییر چشمگیری در افزایش حجم همراه با خود ندارد.

 • پس از یک روند صعودی متشکل از چندین candle صعودی و ظاهر شدن الگوی انگالفینگ و مراجعه به تایم فریم کوچکتر و یافتن موقعیت ورود مناسب
 • الگوی انگالفینگ و تایید دیگر اندیکاتورها

الگوی انگالفینگ یا کندل پوششی همراه با دیگر اندیکاتورها

یکی از روش ها و شیوه های معامله گری که می توان با استفاده از آن سیگنال صادر شده از انگالفینگ را با اعتبار بیشتری فرض نمود، گرفتن تاییدیه از اندیکاتورهایی است که نواحی امواج هم پوشان اشباع فروش و اشباع خرید را به تحلیلگر نشان می دهند. بر این اساس تشکیل کندل انگالفینگ بیریش بر روی مقاومت و در جایی که اندیکاتور اشباع خرید را نشان می دهد می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد. همچنین تشکیل انگالفینگ بولیش بر روی حمایت و در جایی که اندیکاتور اشباع فروش را نشان می دهد نیز می تواند سیگنالی با احتمال بالای بازگشت روند باشد.

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ظاهر شدن الگوی کندل پوششی و کراس کردن خطوط تند و کند اسیلاتورها است. به عنوان مثال کراس دو خط MACD و البته تشکیل انگالفینگ و یا کراس در Average directional index و تشکیل الگوی انگالفینگ.

کراس اسیلاتور در کندل انگلفینگ

الگوی کندل انگالفینگ در میان تریدرهای باینری آپشن و فارکس بسیار مورد توجه و معتبر است و در استراتژی معاملاتی خود به عنوان یکی از عوامل مهم استفاده می کنند.

معنی شعر در امواج سند به همراه معنی کلمات و آرایه های ادبی

آیا می‌دانید شعر در امواج سند از کیست؟ این شعر که در دسته ادبیات پایداری قرار گرفته را مهدی حمیدی شیرازی سروده است. در این مطلب شما را با معنی شعر در امواج سند (معنی درس سوم فارسی یازدهم در امواج سند)، معنی کلمات و آرایه های ادبی آن آشنا خواهیم کرد.

معنی شعر در امواج سند

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – شعر در امواج سند، نوعی چهارپاره است. “چهار پاره” یا “دو بیتی پیوسته” بیشتر برای مضامین اجتماعی و سیاسی به کار می‌رود و رواج آن از دوره مشروطه تا کنون بوده است. از شاعران مطرح که به این سبک شعر سروده‌اند، می‌توان به ملک الشعرای بهار، فریدون مشیری، فریدون توللی و مهدی حمیدی شیرازی اشاره کرد. نحوه قرار گرفتن قافیه‌ها در چهارپاره به شکل زیر است:

در ادامه این مطلب به شرح شعر در امواج سند و معنی و بررسی آرایه‌های ادبی و معنی کلمات آن خواهیم پرداخت.

معنی شعر در امواج سند

معنی درس سوم فارسی یازدهم در امواج سند

مفهوم و معنی شعر در امواج سند به همراه آرایه های ادبی

به مغرب، سينه مالان قرص خورشيد
نهان می گشت پشت کوهساران

معنی بیت: هنگام غروب بود که خورشيد سينه خيز و آرام آرام درپشت کوه‌های بلند پنهان می‌شد.

معنی کلمات:

سینه مالان: سینه خیز

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: سینه خیز رفتن خورشید
 • استعاره: قرص خورشيد استعاره از عظمت و جاه و جلال حكومت خوارزمشاهيان (خورشيد همچون انسانی زخمي پنداشته شده كه به آهستگی پشت کوه پناه می‌گيرد)

فرو می‌ريخت گردی زعفران رنگ
به روی نيزه‌ها و نيزه‌داران

معنی بیت: منظره غروب خورشيد بگونه‌ای بود که انگار نور زرد رنگی از خورشید همانند پودری زعفرانی رنگ بر روی نيزه‌ها و سربازانی که نيزه داشتند پاشیده می‌شد.

آرایه های ادبی:

 • استعاره: گرد زعفران رنگ، استعاره از پرتو خورشید است.
 • تشبیه: گردی زعفران رنگ
 • واژه آرایی: نیزه

ز هر سو بر سواری غلت می‌خورد
تن سنگین امواج هم پوشان امواج هم پوشان اسبی تیر خورده

معنی بیت: از هر سو تن اسبان تیرخورده بود که بر روی سواران می‌افتاد.

به زیر باره می‌نالید از درد
سوار زخم دار نیم مرده

معنی بیت: هر سوارکاری که زخمی و نیم مرده شده بود، زیر لاشه اسبان از درد می‌نالید.

معنی کلمات:

نهان می‌گشت روی روشن روز
به زیر دامن شب در سیاهی

معنی بیت: در همین حال روز به سمت شب می‌رفت و چهره روشنش در پشت سیاهی شب پنهان می‌شد.

آرایه های ادبی:

 • مجاز: روز مجاز از خورشید
 • تشخیص: “روی روشن روز” و “دامن شب”

در آن تاریک شب می‌گشت پنهان
فروغ خرگه خوارزمشاهی

معنی بیت: در آن شب سیاه، درخشش خیمه و حکومت خوارزمشاهیان نیز داشت رو به تاریک و خاموش شدن می‌رفت.

مفهوم بیت: فروپاشی فرمانروایی خوارزمشاهیان امواج هم پوشان نزدیک بود.

معنی کلمات:

 • فروغ: درخشش، روشنایی
 • خرگه: خیمه بزرگ، سراپرده بزرگ، چادر خیمه بزرگ مدور

آرایه های ادبی:

مجاز: خرگه مجاز از توان و شکوه خوارزمشاهیان

به خوناب شفق در دامن شام
به خون آلوده ایران کهن دید

معنی بیت: جلال الدین خوارزمشاه هنگام غروب به سرخی آسمان نگاه کرد و با خود اندیشید که چگونه ایران با عظمت در خون فرو خواهد رفت.

معنی کلمات:

شفق: سرخی که پس از فروشدن آفتاب در غروب پدید می‌آید

آرایه های ادبی:

 • اضافه تشبیهی: خوناب شفق
 • اضافه استعاری: دامن شام
 • کنایه: در خون نشستن كنايه از كشته شدن و نابود شدن

در آن دریای خون، در قرص خورشید
غروب آفتاب خویشتن دید

معنی بیت: اوضاع بگونه‌ای بود که در غروب آفتاب و دریای خونی که از کشته شدگان بوجود آمده بود، نابودی خورشید حکومت خود را نیز به چشم می‌دید.

معنی کلمات:

قرص خورشید: گرده خورشید، خورشید

آرایه های ادبی:

 • استعاره: دریای خون استعاره از سرخی شفق هنگام غروب است
 • کنایه: غروب آفتاب خویشتن دید کنایه از دیدن نابودی خود
 • اضافه تشبیهی: آفتاب خویشتن

چه اندیشید آن دم، کس ندانست
که مژگانش به خون دیده تر شد

معنی بیت: در آن لحظه کسی نفهمید که جلال الدین خوارزمشاه به چه ‌اندیشید که از شدت اندوه با خونابه، مژه‌هایش خیس شد.

معنی کلمات:

دم: نفس، لحظه، هنگام

آرایه های ادبی:

 • مجاز: دم مجاز از لحظه
 • کنایه: به خون دیده تر شدن کنایه از به شدت گریستن است

چو آتش در سپاه دشمن افتاد
ز آتش هم کمی سوزنده‌تر شد

معنی بیت: جلال الدین خوارزشماه که مانند آتش سوزنده شده بود به سپاه مغولان حمله کرد و چنان می‌جنگید که گویی از خود آتش نیز سوزنده‌تر شده است.

معنی کلمات:

آرایه های ادبی:

 • تشبیه: چو آتش
 • اغراق: ز آتش هم کمی سوزنده‌تر شد

در آن باران تیر و برق پولاد
میان شام رستاخیز می‌گشت

معنی بیت: او در میدانی که تیرها مانند باران بر سر او می‌باریدند و شمشیرها می‌درخشیدند، در میدان جنگ که مانند روز قیامت بود، می‌جنگید.

معنی کلمات:

آرایه های ادبی:

 • اضافه تشبیهی: باران تیر
 • مجاز: پولاد مجاز از شمشیر
 • استعاره: شام رستاخیز استعاره از جبهه جنگ

در آن دریاى خون در دشت تاریک
به دنبال سر چنگیز می‌گشت

معنی بیت: در آن شب و دشت تاریک که از کشته شدگان مانند دریای خون شده بود جلال الدین به دنبال چنگیز می‌گشت تا سر از تنش جدا کند.

آرایه های ادبی:

 • استعاره: دریای خون استعاره از میدان جنگ
 • اغراق: دریای خون
 • کنایه: به دنبال سر کسی گشتن کنایه از نابود کردن او است.

بدان شمشیر تیز عافیت سوز
در آن انبوه، کار مرگ می‌کرد

معنی بیت: او با شمشیر برّنده و جان گیرش، سربازان مغول را که بی‌شمار بودند می‌کشت و نابود می‌کرد.

معنی کلمات:

 • عافیت: سلامتی، تندرستی
 • عافیت سوز: برّنده و کشنده، نابودکننده
 • انبوه: ازدحام، شلوغی

آرایه های ادبی:

کنایه: کار مرگ کردن کنایه از کشتن است

ولی چندان که برگ از شاخه می‌ریخت
دو چندان می‌شکفت و برگ می‌کرد

معنی بیت: اما تعداد سربازهای مغول آنقدر زیاد بود که هر چه می‌کشت گویی چندین نفر جای کشته شده‌ها را می‌گرفتند.

آرایه های ادبی:

استعاره: برگ استعاره از تک تک سربازان مغول و شاخه استعاره از سپاه مغول است.

میان موج می‌رقصید در آب
به رقص مرگ، اخترهای انبوه

معنی بیت: ستاره‌های انبوه آسمان نیز در آب رودخانه، رقص مرگ می‌کردند.

معنی کلمات:

آرایه های ادبی:

 • تشخیص: رقصیدن ستاره
 • اضافه استعاری: رقص مرگ

به رود سند می‌غلتید بر هم
ز امواج گران کوه از پی کوه

معنی بیت: در رود سند سپاه ایران مانند کوه‌ها روی هم می‌غلتیدند و کشته می شدند.

معنی کلمات:

 • گران: سنگین، عظیم
 • رود سند: رود سند یا ایندوس یا مهران رودخانه بزرگی است که از فلات تبت سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه جامو و کشمیر، گلگیت و بلتستان بخش میانی پاکستان را پیموده و در نزدیکی بندر کراچی به دریای مکران می‌پیوندد.

آرایه های ادبی:

استعاره: کوه استعاره از سپاه ایران و امواج گران‌ استعاره از حمله است.

خروشان، ژرف، بی پهنا، کف آلود
دل شب می‌درید و پیش می‌رفت

معنی بیت: رود عمیق و وسیع سند در حالی که خروشان و کف آلود بود، دل شب را می‌شکافت و به راهش ادامه می‌داد.

معنی کلمات:

 • خروشان: صداکنان
 • ژرف: عمیق
 • بی پهنا: عریض
 • دریدن: پاره کردن

آرایه های ادبی:

 • اضافه استعاری: دل شب
 • کنایه: دل شب دریدن کنایه از در پیش رفتن در تاریکی است.

از این سدّ روان، در دیده شاه
ز هر موجی هزاران نیش می‌رفت

معنی بیت: هر موج این رود مانند سدّی بود که راه جلال الدین را بسته بود و مانند هزاران نیش بر چشمان جلال الدین فرومی‌رفت؛ چرا که مانع گریز او و خانواده‌اش بود.

آرایه های ادبی:

 • استعاره: سد روان استعاره از رود سند است.
 • متناقض نما یا پارادوکس: سد روان
 • کنایه: نیش در دیده رفتن کنایه از آزار و اذیّت دیدن است

ز رخسارش فرو می‌ریخت اشکی
بنای زندگی بر آب می‌دید

معنی بیت: این اوضاع و شرایط اشک را بر چشمان او جاری می‌کرد و پایان زندگی خودش را نیز نزدیک می‌دید.

آرایه های ادبی:

 • اضافه تشبیهی: بنای زندگی
 • کنایه: بنای چیزی را بر آب دیدن کنایه از ناپایداری است.

در آن سیماب گون امواج لرزان
خیال تازه‌ای در خواب می‌دید

معنی بیت: جلال الدین در میان امواج جیوه‌ای رنگ و ناآرام سند فکر تازه ای به ذهنش رسید.

معنی کلمات:

 • سیماب: جیوه
 • گون: مانند

آرایه های ادبی:

 • تشبیه: سیماب گون، مانند جیو
 • کنایه: خیال در خواب دیدن کنایه از نقشه کشیدن دارد.

به یاری خواهم از آن سوی دریا
سوارانی زره پوش و کمان گیر

معنی بیت: او در ذهن خودش به این فکر می‌کرد که از آن سوی دریا سوارکارانی جنگجو پیدا خواهم کرد.

دمار از جان این غولان کشم سخت
بسوزم خانمان‌‏هاشان به شمشیر

معنی بیت: با خودش داشت فکر می‌کرد که این مغولان را به سختی خواهم کشت و خانمانشان را نابود می‌کنم.

آرایه های ادبی:

 • کنایه: دمار کشیدن کنایه از نابود کردن دارد و سوختن کنایه از نابود کردن است.
 • استعاره: غول استعاره از مغولان
 • مجاز: شمشیر مجاز از جنگ

شبی آمد که می‌باید فدا کرد
به راه مملکت فرزند و زن را

معنی بیت: حال شبی رسیده بود که باید در راه کشور زن و فرزندانش را قربانی کند.

آرایه های ادبی:

به پیش دشمنان استاد و جنگید
رهاند از بند اهریمن، وطن را

معنی بیت: او ایستادگی کرد و در برابر این دشمنان جنگید و کشور را از دست این شیطان‌ها نجات داد.

معنی کلمات:

 • استاد: مخفف ایستاد، ایستادگی کردن
 • رهاند: نجات داد
 • بند: اسارت
 • اهریمن: شیطان

آرایه های ادبی:

 • استعاره: اهریمن استعاره از دشمن و چنگیز خان مغول است
 • کنایه: ایستادن در برابر کسی کنایه از پایداری کردن است

شبی را تا شبی با لشکری خرد
ز تن‌ها سر، ز سر‌ها خود افکند

معنی بیت: جلال الدین خوارزمشاه یک شبانه روز همراه یاران اندک خود جنگید و سر و کلاهخود از تن مغول‌ها پایین انداخت و آنها را کشت.

معنی کلمات:

 • شبی تا شبی: یک شبانه روز
 • خرد: کوچک
 • خود: کلاه خود

آرایه های ادبی:

 • تناسب: تناسب میان تن و سر
 • کنایه: از سر خود افکندن کنایه از جدا کردن سر از تن است.

چو لشکر گرد بر گردش گرفتند
چو کشتی، بادپا در رود افکند‍‍‍‍‍‍

معنی بیت: وقتی سپاهیان مغول او را محاصره کردند، همانند کشتی با اسب تیزپای خود به دریا زد.

معنی کلمات:

 • «چو» نخست: هنگامی که
 • گرد بر گرد: پیرامون
 • «چو» دوم: مانند
 • بادپا: اسب

آرایه های ادبی:

 • تشبیه: چو کشتی، بادپا (ستوری که مانند باد سریع می‌دود)
 • واج آرایی: «گ»، «ر»،«د»
 • جناس همسان: جناس همسان بین چو در مصرع اول و دوم (۱- هنگامی که ۲- مانند)

چو بگذشت، از پس آن جنگ دشوار
از آن دریای بی پایاب، آسان

معنی بیت: وقتی که او از آن جنگ سخت خود را نجات داد و به آسانی از آن رود عمیق گذشت

معنی کلمات:

 • چو: هنگامی که
 • گذشتن: عبور کردن
 • پایاب: ته آب که پای بر زمین برسد
 • بی پایاب: عمیق

آرایه های ادبی:

تضاد: تضاد بین دشوار و آسان

به فرزندان و یاران گفت چنگیز
که گر فرزند باید، باید این سان

معنی بیت: چنگیز که این رشادت‌های جلال الدین را دیده بود به یاران و فرزندان خود گفت: اگر آدم باید فرزند داشته باشد، باید فرزندی به دلاوری جلال الدین داشته باشد

معنی کلمات:

آرایه های ادبی:

واژه آرایی: باید

به پاس هر وجب خاکی از این ملک
چه بسیار است، آن سرها که رفته

معنی بیت: برای حفظ و پاسداری هر وجب از این کشور انسان‌های بزرگ و دلاوری کشته شده‌اند.

معنی کلمات:

 • به پاس: به خاطر
 • ملک: سرزمین

آرایه های ادبی:

 • مجاز: وجب مجاز از مقدار اندک و سر مجاز از سرباز دلاور
 • کنایه: رفته کنایه از درگذشته

ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک
خدا داند چه افسرها که رفته

معنی بیت: فقط خدا می‌داند که به عشق این آب و خاک و پاسداری از هر بخش این سرزمین، چه انسان‌های بزرگی جنگیده‌اند و جان خود را فدا کرده‌اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.