معاملات متعدد چیست؟


خرید و فروش وکالتی به چه صورت است؟

خرید و فروش وکالتی

امروزه به دلیل حجم معاملات، خصوصاً در قالب خرید و فروش و همچنین تشریفات متعدد و طی مراحل ثبتی آن در دفاتر اسناد رسمی، خرید و فروش وکالتی ، از مهم‌ترین بحث‌هایی است که پیچ و خم شاهراه حقوقی و قانونی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این مبحث، حجم بالایی از پرونده‌ها را در مراجع دادگستری و حتی آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به خود اختصاص می‌دهد.

نقل و انتقال املاک دارای هزینه‌های به غایت بالایی است، برای همین بسیاری از افراد از به نام زدن سند امتناع کرده و اصطلاحاً، سندی وکالتی و بلاعزل تنظیم می‌کنند و تمام مراحل قانونی با همین سند انجام می‌شود.

معاملات وکالتی، علیرغم مزایای فراوان، معایب و خطرات زیادی دارد که در این مقاله به شرح آن می‌پردازیم.

همچنین همین الان می‌توانید با وکیل متخصص در این زمینه مشاوره تلفنی فوری داشته باشید.

مفهوم بیع وکالتی یا وکالت در خرید و فروش

مطابق قانون مدنی، وکالت در زمره قراردادهای معین به شمار می‌رود و به عقدی اطلاق می‌گردد که ضمن آن، یک نفر، به شخص دیگری برای انجام امور خود، نیابت می‌دهد.

فردی که انجام کارها به وی محول می‌گردد، وکیل و طرف دیگر، موکل نام دارد.

نکته مهمی که در امر وکالت در خرید و فروش باید بدان توجه کامل داشت این است که :

وکالت نامه حتماً باید کتباً نوشته شده و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد؛ در غیر اینصورت اثر قانونی بدان بار نمی‌شود.

این در حالی است که صرف عقد وکالت، در برخی موارد به صورت شفاهی نیز مقبول بوده اما در این مورد خاص، کتبی و رسمی بودن آن، از عوامل مهم نفوذ این نوع وکالت است.

این مقاله به آن دسته امور خارج از دادگاه مربوط می‌شود که وکالت کاری نام دارد و به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود.

از جمله، آن دسته از معاملاتی مانند زمین، خانه و خودرو است که خرید و فروش آنها در ابتدا در قالب تنظیم مبایعه نامه (قولنامه) عادی و یا رسمی شکل می‌گیرد.

یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال، شرعاً صورت می‌پذیرد، اما؛ جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حساب‌های شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی(در مورد ماشین) و صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مُملّک داده می‌شود، به‌طوری که موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می‌کند.

بنابراین وکیل اختیار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هر گونه نقل و انتقال اموال، اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص و لو به خود را می‌دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مُملَک معاملات متعدد چیست؟ گفته می‌شود.

انواع وکالت نامه

وکالت تام

در این نوع وکالت، موکل فردی را به عنوان وکیل و نایب در تمام امور انتخاب می‌کند و به این ترتیب وکیل، اختیار انجام هر عملی را از جانب موکل خواهد داشت.

وکالت مقید

در وکالت مقید، توافق بر سر موضوع خاصی انجام می‌شود و وکیل به عنوان نایب موکل در موضوع معین عمل می‌کند.

در خرید و فروش ملک با وکالت نامه از وکالت مقید استفاده می‌شود و وکیل اختیار موضوع معینی (صرفاً انتقال سند) را خواهد داشت.

حدود اختیارات وکیل در بیع وکالتی

به موجب عقد وکالت، وکیل اختیار هرگونه تصرف در موضوع وکالت را خواهد داشت. به عبارت دیگر، وی می‌تواند هرگونه نقل و انتقال ملک و اموال، اعم از خرید و فروش به مبلغ دلخواه و به هر شخص، ولو اینکه آن شخص خودش باشد را می‌دهد.

لذا تاکید می‌گردد در وکالت فروش، موضوع و عقد وکالت به‌صورت مقید و صرفاً برای انجام تشریفات انتقال سند مثل استعلام از شهرداری، مفاصای مالیاتی و انتقال سند، تنظیم گردد.

نمونه وکالت فروش ملک

مورد وکالت: مراجعه به ادارات شهرداری ، ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، آب، برق، گاز، امور اقتصادی و دارائی، سازمان نظام مهندسی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل جهت انجام کلیه امور ساختمانی و اداری و قانونی راجه به ششدانگ ………………….. به پلاک …………………… واقع در بخش ……………….. ثبت شده به شماره ………………. دفتر …………….. صفحه …………….. و اخذ مجوزات و استعلامات لازمه و تأدیه کلیه هزینه‌ها و مخارج قانونی و تعمیر و مرمت و بازسازی رقبه و اخذ و دریافت پروانه ساختمانی از هر نوع و به هر نحو و انعقاد قرارداد با مهندسین به هر نحو و ترتیب و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و اخذ و دریافت هر میزان و مقدار مصالح ساختمانی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده‌های متشکله و سپس در صورت فقد هر گونه منع قانونی فروش و انتقال قطعی سهمی موکل در رقبه یاد شده با جمیع متعلقات و لواحق و توابع آن و آب و برق و گاز منصوبه به هر شخص ولو خود وکیل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه‌ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و تسلیم مبیع و قبض ثمن و سپردن هرگونه تعهد و ضمانت کشف فساد ضمناً موکل ضمن عقد معاملات متعدد چیست؟ خارج لازم حق عزل وکیل و ضم و کیل را به مدت پنج سال از خود سلب و ساقط نمود.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً می‌باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است. مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است.

به تاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی.

دلایل خرید و فروش وکالتی

 1. در دسترس نبودن سند ملک نظیر اینکه:
  1. سند گم شده باشد.
  2. سند در رهن بانک باشد (مثلاً برای دریافت وام مسکن).
  3. ساختمان یا آپارتمان جدیداً ساخته شده باشد و سند تفکیکی به نسبت هر واحد صادر نشده.

  برای مثال در موردی که خانه در رهن بانک باشد، معمولاً فروشنده به خریدار وکالت بلاعزل می‌دهد تا زمانی که اقساط بانک پایان یافت و خانه از رهن بانک خارج شد، خریدار به موجب وکالت نامه‌ای که دارد و بدون حضور فروشنده، خانه را به خود انتقال داده و برای خود سند بگیرد.

  معایب خرید و فروش وکالتی

  علیرغم مزایایی که در بالا بدان اشاره شد، این معاملات شامل ریسک‌هایی است که گاها غیرقابل جبران خواهد بود.

  لازم به یاد آوری است در این نوع قراردادها، اگرچه خریدار وکالت (حتی به‌صورت بلاعزل)، در انتقال ملک به خودش را دارد، اما این، نافی این امر نخواهد بود که خود موکل نیز اقداماتی را در موضوع وکالت انجام دهد.

  برای مثال، فروشنده می‌تواند پیش از انتقال ملک توسط خریدار به خودش، ملک را به شخص دیگری منتقل کند و پیش از آن (چنانچه وکالت بلاعزل نباشد) عقد وکالت را که از عقود جایز (یعنی هریک از طرفین هر وقت که بخواهند و بدون هیچ دلیلی می‌توانند عقد را به هم بزنند) است را به هم بزند.

  یا اموری انجام دهد که با منافع خریدار منافات داشته باشد.

  برای همین، این نوع معاملات در صورت وجود اعتماد صد در صد طرفینی پیشنهاد می‌گردد.

  معایب وکالت در فروش را می‌توان مختصراً بدین گونه نام برد:

  1-چنانچه موضوع وکالت فرضاً یک ماشین 206 باشد (لازم به ذکر است وکالت در فروش صرفاً مخصوص اموال غیر منقولی نظیر خانه و زمین نیست و در مورد اتومبیل نیز بسیار رایج است.) و ماشین در اثر حادثه نابود شده یا به سرقت برود، وکالت در فروش برای خریدار بی فایده خواهد بود؛ چرا که یکی از راه‌های انحلال عقد وکالت، از بین رفتن موضوع آن است، لذا در این صورت وکالت به طور کلی بی اثر می شود.

  2-اگر مدت وکالت در فروشی که برای خریدار معین گردیده است، منقضی شده و وی نتواند تمام تشریفات انتقال ملک و سند را انجام دهد، به دلیل انقضای مهلت، عقد وکالت پایان یافته و خریدار مستحق هیچ چیز نخواهد بود؛مگر اینکه مسبوق یا همزمان با وکالت در فروش،مبایعه نامه کتبی بین خریدار و فروشنده موجود بوده باشد تا به واسطه آن الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد.

  3-همانطور که پیشتر گفته شد، اعطای وکالت حتی از نوع بلاعزل آن، مانع اقدام فروشنده برای ملک خود نخواهد بود، لذا در دوران وکالتِ خریدار، فروشنده می‌تواند ملک را به هر شخص دیگری و به هر نحوی منتقل کند. لازم به ذکر است این عمل از جانب مالک، مصداق جرم ((فروش مال غیر)) خواهد بود، اما اثبات آن به غایت دشوار و زمان بر است.

  4-چنانچه پس از انعقاد قرارداد وکالت، هر یک از طرفین، مجنون شده، سفیه گردد (سفیه اصطلاحاً به شخصی اطلاق می‌گردد که عقل معاش نداشته و تصرف وی در اموالش عاقلانه نیست لذا باید قیم داشته باشد تا امورش را به پیش ببرد) یا فوت کند، در هر سه مورد عقد وکالت باطل می‌گردد. در مورد آخر یعنی فوت فروشنده، ملکی که به واسطه وکالت در فروش، خریداری شده و سند آن به خریدار انتقال نیافته، به ورثه فروشنده (مالک اصلی آن) خواهد رسید. همچنین در صورتی که خریدار فوت کند، ورثه وی نمی‌توانند از وکالت نامه استفاده کرده و از آن ارث ببرند؛مگر اینکه خریدار دارای مبایعه نامه کتبی با امضای فروشنده باشد که در این صورت حق وی بر ملک انتقالی،ثابت است.

  اثبات معاملات وکالتی و رهایی نسبی از خطرات پیش گفت

  راه حل اثبات معاملات وکالتی، ثبت مبایعه نامه کتبی در کنار تنظیم وکالت در فروش خواهد بود.

  لذا پیشنهاد می‌شود حتماً علاوه بر وکالت نامه، مبایعه نامه‌ای را که توسط مالک امضا می‌شود، دریافت کنید.

  با در دست داشتن مبایعه نامه در تمامی مراجع قانونی می‌توانید اثبات کنید که ملک به صورت وکالتی به شما انتقال یافته است.

  لازم به ذکر است است این مبایعه نامه حتماً حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر مشاورین املاک منعقد گردد نه به صورت عادی؛ چرا که در صورت اول، قادر خواهید بود به واسطه کد رهگیری که پس از تنظیم مبایعه نامه به شما داده می‌شود، مالکیت خود را اثبات کرده و مانع انتقال آن به دیگری شوید.

  نکات تکمیلی بحث:

  1-اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که فرضاً زمین وی را بفروشد، اما خود، پیش از وکیل اقدام به فروش آن کند، معامله از اعتبار قانونی کامل برخوردار است، زیرا موکل حق دارد هر عملی را که برای آن به دیگری وکالت می‌دهد، خودش هم انجام دهد.

  2-اگر شخصی، پس از انجام معامله با خریدار چه به صورت کتبی و در قالب قولنامه عادی و چه به صورت شفاهی، وکالت دهد که پس از طی تشریفات قانونی مثل گرفتن مفاصای مالیاتی، خلافی شهرداری و رفع موانع ثبتی،سند را به نام خود انتقال دهد و متعاقب آن، همان ملک را به دیگری انتقال دهد، این عمل فروشنده، جرم و قابل پیگیری در محاکم کیفری است. مضافاً، معامله دوم باطل است.

  3-چنانچه وکالت در فروش، متضمن مبایعه نامه کتبی نباشد و خرید و فروش شفاهاً بین طرفین واقع شود، خریدار ابتدا باید وقوع عقد بیع را اثبات کرده تا از امتیازات وکالت در فروش بهره مند گردد. لذا انعقاد مبایعه نامه کتبی در دفاتر اسناد رسمی از مهمات این نوع وکالت است.

  4-در صورتی که وکالت در فروش، دارای مدت زمان باشد و خریدار نتواند در بازه زمانی سند را به خود انتقال دهد، با انقضای مدت، عقد وکالت نیز منتفی شده و هیچ حقی برای او در وکالت متصور نیست. لذا پیشنهاد می‌شود در تنظیم این نوع وکالت نامه، محدودیت زمانی ذکر نشود.

  5- به یاد داشته باشید حتماً وکالت‌نامه باید به صورت کتبی نوشته شده باشد و در دفترخانه‌های رسمی به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت وکالت، قانونی نیست.

  6- در صورت فوت، یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت به صورت اتوماتیک و خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ می‌شود. به همین علت توصیه می‌شود که فقط جهت انجام امور اداری از وکالت‌نامه و وکیل استفاده شده و اگر ملک، زمین یا خودرویی را به صورت وکالتی خریداری می‌نمایید، در اسرع وقت نسبت به انتقال ملک و اخذ سند رسمی به نام خود اقدام کنید.

  7- برای جلوگیری از اقدامات منافی با مصلحت خریدار توسط فروشنده، به‌طور صریح در وکالت‌نامه قید گردد که موکل (مالک اصلی یا همان فروشنده) هیچ‌گونه حق دخالتی در اجرای آن ندارد و این مجوز از او ساقط گردد، به عبارتی؛ در وکالت نامه، حق فروش ملک به شخص دیگر از فروشنده سلب شود.

  آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

  آیا معامله طلا در فارکس درست است؟ بهترین استراتژی برای ورود چیست؟

  معامله طلا یکی از پرسودترین معاملات برای تریدرهای فعال در بازار فارکس است. هنگامیکه این فلز ارزشمند را با خدمات یک بروکر ترکیب کرده و از ابزارهایی همانند لوریج استفاده شود، معاملات می‌توانند تا چندین برابر سایر دارایی‌ها (جفت ارزها و . ) سودآور شوند. اما نباید بی گدار به آب زد و حتما باید پیش از ورود به این بازار، اطلاعات کافی را در اختیار داشت. در این مقاله که به همت متخصصان وبسایت تجارت فارکس تدوین شده، ابتدا در خصوص مزایای معامله طلا در فارکس صحبت کرده و سپس در خصوص استراتژی‌های معاملاتی چند نکته را بیان می‌کنیم و در نهایت نیز بروکرهای معتبر برای خرید و فروش طلا را معرفی خواهیم کرد.

  مطالب خواندنی و جذاب : سرمایه گذاری در بازار بورس یا فارکس

  چرا تریدرها به معامله طلا در فارکس علاقه دارند؟

  تریدرهایی که به دنبال معاملات متعدد و کوتاه مدت هستند، عموما به طلا علاقه مند هستند. این افراد با استراتژی‌های معاملاتی روزانه یا حتی 4 ساعته‌ی خود، در طول روز چندین معامله انجام داده تا در مدت زمان 24 ساعت، سود قابل توجهی را کسب کنند. پیش از اینکه هر نکته‌ی دیگری را بگوییم، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر، نمودار تغییر قیمت فلز طلا (سمت چپ) و جفت ارز یورو/دلار نمایش داده شده است. بدون هرگونه جهت گیری و یا تلاش برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، فقط و فقط به تصویر زیر دقت کنید:

  تایم فریم استفاده شده در نمودارهای فوق، یک روزه بوده و این بدان معنا است که هر کندل معادل 24 ساعت است. طلا در روز آخر و در کمتر از 24 ساعت، معادل 290 پیپ تغییر قیمت داشته و این در حالی است که یکی از کندل‌های نسبتا بزرگ در جفت ارز یورو/دلار، تنها 90 پیپ تغییر کرده است. اگر با مفاهیم تخصصی کندل، پیپ و تایم فریم آشنا نیستید، با جستجوی "تجارت فارکس" در گوگل، مقالات آموزشی این وبسایت را مطالعه کنید.

  بنابراین، بازار طلا و معامله طلا در فارکس می‌تواند بستر بهتری برای کسب سود برای تریدرها را فراهم کرده و به همین جهت است که تریدرهای حرفه‌ای، به این دارایی علاقه خاصی دارند. هشدار: بدون دانش وارد هیچگونه معامله ای نشوید!

  مزیت های انحصاری معامله طلا

  معامله طلا در فارکس چندین ویژگی دارد که دو ویژگی آن بسیار مهم است. اول اینکه قیمت آن بسیار تحریک پذیر و اثرپذیر است. این یعنی هر خبر اقتصادی مهم، به سادگی قیمت آن را تغییر می‌دهد. اگر توییت‌های خبری مهم را دنبال کنید، به سادگی می‌توان از ترند جدید استفاده کرد و معامله‌ای نسبتا سودآور را انجام داد. برای مثال عینی، نمودار یک سال گذشته‌ی قیمت طلا را بررسی کنید و ریزش‌ها و صعودهای آن را با توییت های رییس جمهور سابق آمریکا (پرزیدنت ترامپ) بسنجید. به سادگی متوجه می‌شوید که پس از هر توییت ترامپ، قیمت به شدت تغییر می‌کرد و بازار را آماده‌ی کسب سودهای نسبتا کلان توسط تریدرهای حرفه‌ای می‌کرد.

  ویژگی دوم این داراریی ارزشمند این است که بازار کاملا پیرو روند مشخص است. بنابراین نقاط برگشتی فقط و فقط برای پایان معاملات طلا مفید هستند. این‌ها نکاتی هستند که با سال‌ها تجربه توسط تجارت فارکس در اختیار شما گذاشته شده‌اند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که چگونه باید از این دو ویژگی طلایی طلا استفاده کرد. ویژگی سوم هم به عنوان هدیه از طرف آترا مگ به شما گفته می‌شود: یک رابطه‌ی معکوس بین قیمت طلا و دلار وجود دارد و بنابراین، همواره باید پیش از انجام معامله طلا در فارکس به شاخص دلار آمریکا توجه داشت. برای مطالعه‌ی سایر مزیت‌های معامله طلا در فارکس این مقاله را مطالعه کنید.

  استراتژی معامله طلا

  اول از همه باید بگوییم که هیچ استراتژی‌ای نمی‌ تواند به صورت مطلق به عنوان بهترین استراتژی معرف شود. چرا که انسان‌ها با یکدیگر تفاوت داشته، صبر و حوصله‌ی آنها متفاوت است، میزان ریسک پذیری در افراد معاملات متعدد چیست؟ فرق داشته و نهایتا سود مناسب از دید هر فرد با دیگری تفاوت دارد. بنابراین، به دنبال بهترین استراتژی معامله طلا در فارکس نباشید و بهتر است تا با معامله‌ی هر دارایی در نسخه‌ی دمو، استراتژای اختصاصی خودتان را توسعه دهید.

  حال اجازه دهید یکی از استراتژی‌های رایج و پرکاربرد در معاملات طلا را به شما بگوییم. طلا دارایی است که زمان بالا رفتن ریسک سایر دارایی‌ها، مقصد امنی برای سرمایه‌ی سرمایه گذاران است. هر چه باشد، سال‌هاست که طلا پرطرفدارترین فلز گران بها روی زمین است، پس ارزش آن ریسک بسیار کمی دارد. وقتی این را بدانید، متوجه می‌شوید که هنگام ریزش بازار سهام بین المللی، سرمایه به سمت طلا رفته و قیمت آن افزایش می‌یابد. پس یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی این فلز گران بها، توجه به ارزش معاملات متعدد چیست؟ سهام و خصوصا شاخص سهام آمریکا است.

  یکی از المان‌های دیگری که باید در استراتژی معامله طلا در نظر گرفت، نرخ بهره‌های بانکی آمریکا است (اثرپذیری بسیار بالای طلا!). هر زمان که نرخ بهره کاهش یابد، تقاضا برای خرید طلا افزایش یافته و نتیجتا قیمت هر اونس طلا افزایش می‌یابد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت که نوسانات در بازار طلا بسیار شدید هستند، اما با بررسی اخبار و تحولات اقتصادی دنیا، تحلیل روند آتی قیمت نسبتا ساده خواهد بود. نکته‌ی طلایی آخر هم اینکه، این بازار، مناسب تریدهایی بر مبنای تحلیل فاندامنتال بوده و تحلیل تکنیکال، کاربرد کمتری در این بازار دارد.

  حال آماده شده‌اید تا استراتژی معاملاتی خود برای معامله طلا در فارکس را تدوین کنید. اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، میتوانید مقاله بهترین استراتژی طلا در فارکس را مطالعه کنید.

  مزیت فارکس در سرمایه گذاری

  شاید به این فکر کنید که اگر معامله طلا سودآور است، پس می‌توان با خرید و فروش طلا به همین سود رسید و نیازی به معامله در فارکس نباشد. اما این چنین نیست. قیمت طلا در ایران کاملا کنترل شده است (بخاطر کنترل قیمت دلار) و نتیجتا نوسانات آن بسیار محدود است. قیمت طلا در ایران اندکی بیشتر از تورم رشد کرده و در کل می‌توان آن را روشی برای حفظ سرمایه دانست و نه کسب درآمد از نوسانات قیمت. خرید و فروش طلا در بازار، به همراه کارمزدهای نسبتا بالا بوده که فقط با دید بلند مدت بیشتر از یکساله، این کار را منطقی می‌کند.

  در فارکس، میزان کارمزد بسیار ناچیز بوده و بدون مراجعه حضوری و تنها با چند کلیک می‌توانید بر روی طلا، معامله کنید. هیچ چیز فیزیکی وجود نداشته که نگران به سرقت رفتن آن باشید. علاوه بر آن، مفهومی به نام اهرم یا لوریج در بازار فارکس وجود داشته که می‌تواند سود معاملات را چندین برابر کند (البته ممکن است ضرر را نیز چندین برابر کند، پس بدون دانش معامله نکنید). تمامی معاملت (خرید و فروش) کاملا آنی بوده و به همین جهت بدون فوت وقت و در کسری از ثانیه می‌توانید معامله را به سر انجام برسانید. این امر، خصوصا هنگام ریزش قیمت (مثلا به خاطر یک توییت) مهم است.

  مطالب خواندنی و مفید : درآمد دلاری در بازار فارکس

  بهترین بروکر طلا

  بروکر یا همان کارگزاری، مجموعه ای است که امکان خرید و فروش دارایی در فارکس را برای سرمایه گذاران امکان پذیر میکند. هنگامیکه قصد ورود به فارکس را دارید، اولین گام انتخاب بروکر بوده و این انتخاب تا لحظه‌ی آخر همراه با شماست. بنابراین، پیش از انتخاب بروکر به نکات زیر دقت کنید:

  میزان اسپرد طلا
  میزان کمیسیون طلا
  میزان لوریج طلا (عموما کمتر از اهرم سایر معاملات است)
  معتبر و دارای رگوله

  هر بروکری که انتخاب میکنید، حتما دقت داشته باشید که پارامترهای فوق را با شفافیت کامل بیان کرده باشد و در مقایسه با سایر بروکرهای طلا خدمات بهتری ارائه کرده باشد. با بررسی‌های انجام شده توسط تیم متخصص تجارت فارکس، بروکر آلپاری یکی از بهترین بروکرها برای معامله طلا است. اما باز هم توصیه میشود که مطابق با استراتژی خود، خدمات بروکرها را بررسی کنید و بهترین بروکر طلا را خودتان انتخاب کنید.

  بروکر آلپاری با شش حساب معاملاتی و سابقه‌ای بیش از دو دهه در بازارهای مالی، یکی از معتبرترین بروکرهای فعال در ایران و جهان است. جالب است بدانید که بیشترین تعداد مشتری در میان بروکرهای جهانی، متعلق به همین آلپاری است و تا کنون بیش از 2 میلیون تریدر از خدمات این بروکر استفاده کرده اند.

  HFT چیست و چه جایگاهی در بازار ارزهای دیجیتال دارد

  یکی از پرسش‌های متداول تمام طرفداران ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر این است که آیا موسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری به زودی در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه سرازیر می‌کنند یا خیر که این موضوع ارتباط نزدیکی با معاملات فرکانس بالا یا معاملات متعدد (HTF) دارد.

  معاملات فرکانس بالا در بازارهای سنتی

  در دنیای بازارهای سنتی، نبرد بین موسسات بیشتر از هر چیزی بر سر زمان، سرعت، حجم معاملات و قیمت است. در آمریکا دو سوم معاملات به صورت خودکار انجام می‌شوند.

  برای معاملاتی با حجم بالا، سرعت پردازش داده‌ها نقشی کلیدی در سودآوری دارد. هر چه سریع تر سفارشتان را ثبت کنید، این سفارش زودتر اجرا می‌شود. به همین دلیل معاملات با فرکانس بالا – نوعی معامله الگوریتمی که سرعت در آنها اهمیت زیادی دارد – بین شرکت‌های بزرگی که معاملات عظیمی انجام داده و با یکدیگر در رقابت هستند، محبوبیت زیادی دارند.

  اما آیا امکان اجرای معاملات فرکانس بالا در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

  در حال حاضر بیش از 150 صندوق پوششی در بازار ارزهای دیجیتال سفارش ثبت می‌کنند و شرکت‌های سرمایه گذاری مختلف دیگر هم در حال ورود به این بازار هستند.

  معاملات فرکانس بالا در بازار ارزهای دیجیتال

  برای درک اینکه به زودی مفهوم فرکانس بالا تبدیل به یکی از واقعیت‌های مهم بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، لازم است نگاهی به الگوهای رفتاری صندوق‌های پوشش ریسک و ادارات خانوادگی یا سرمایه گذاران سازمانی داشته باشیم.

  وقتی شرکت‌های سرمایه گذاری بزرگ وارد این بازار شوند، درصد معاملات فرکانس بالا در این بازار هم افزایش پیدا خواهد کرد.

  اما در حال حاضر ارزهای دیجیتال تازه شروع به جلب توجه شرکت‌های سرمایه گذاری کرده اند و این موضوع چند دلیل مهم دارد.

  اول از همه هنوز سطح اعتماد نسبت به ارزهای دیجیتال به اندازه کافی نیست. در بازارهای سنتی HFT شاخصی مشخص و واضح از میزان تقاضای بالا و اعتماد نسبت به دارایی‌های معمولی است.

  وقتی ارزهای دیجیتال با سایر روش‌های سرمایه گذاری از جمله ارز فیات و بورس برابر شوند، استراتژی‌های فرکانس بالا هم به این بازار سرازیر خواهند شد. اما هنوز این سطح اعتماد نسبت به ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

  کند بودن پیاده سازی HFT در بازار ارزهای دیجیتال یک دلیل دیگر هم دارد که منشا آن هم به مورد اول برمی گردد.

  حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال به اندازه کافی زیاد نیست. در واقع برای اجرای سفارش باید کمی قیمت را افزایش دهید چون معامله ارزهای دیجیتال (مثل بیت‌کوین) بین سرمایه گذاران شخصی محبوبیت زیادی دارد نیازی نیست که سازمان‌ها امکانات HFT معاملات متعدد چیست؟ را به صورت انبوه خریداری کنند تا از رقبا پیشی بگیرند.

  هر چند بعضی از معامله گران شخصی از ربات معاملاتی استفاده می‌کنند اما سطح اتوماسیون در بازار ارزهای دیجیتال با بازارهای سنتی قابل مقایسه نیست.

  با این وجود این عرصه دائماً در حال رشد و پیشرفت است و چندین اکسچنج ارز دیجیتال به این ایده جذب شده اند از جمله Xena، Huobi، Gemini و ErisX.

  در ادامه نگاهی دقیق تر به این مفهوم خواهیم داشت.

  مزایای استفاده از HFT

  همانطور که پیش از این توضیح دادیم، مهم ترین مزیت استفاده از جعبه سیاه HFT سرعت آن است. هیچ انسانی هر چقدر هم که پیشرفته باشد قادر نیست به سرعت الگوریتم‌های قدرتمندی که به صورت یک پکیج در چندین جعبه سیاه ادغام شده اند عمل کند. بخصوص اگر از نظر فیزیکی نزدیک اکسچنج‌هایی قرار گرفته باشند که در آنها معامله می‌کنید. به چنین سرویس‌هایی co-location یا اشتراک فضا گفته می‌شود.

  نرم‌افزار HFT می‌تواند تبدیل به یک ابزار پیچیده شده و نسبت به سایر فعالان بازار برای شما برتری ایجاد کند. می‌توانید با اجرای سفارش‌ها در ظرف چند میلی یا میکروثانیه حتی از کوچکترین نوسانات بازار به نفع خودتان استفاده کنید.

  از آنجایی که الگوریتم‌ها می‌توانند چندین بازار و اکسچنج را به صورت همزمان اسکن کنند، فرصت‌های بیشتری برای معامله، آربیتراژ و بازارسازی فراهم می‌کنند.

  طرفداران HFT اصرار دارند که این رویکرد با افزایش سطح رقابت و تراز کردن قیمت‌ها منجر به افزایش کارایی بازار می‌شود.

  معایب استفاده از HFT

  HFT نقشی مهم انقلابی در فرایند حذف انسان‌ها از بازارهای سنتی دارد. این شرایط برای معامله گران شخصی مطلوب نیست چون در این حالت قادر به رقابت با موسساتی که کل فرایندهای خودشان را به صورت صددرصد اتوماسیون می‌کنند، نیستند.

  به غیر از تاثیرات این رویکرد بر معامله گران شخصی، خطر بعدی اتوماسیون فرایندهای معاملاتی این است که شوک‌های ایجاد شده توسط آن می‌تواند به کل اقتصاد جهانی سرایت پیدا کند.

  در سال 2010 رویدادی موسوم به Flash Crash یا سقوط ناگهانی ارزش اوراق بهادار در بازارهای بورس الکترونیک رخ داد که باعث شد شاخص ترکیبی نزدک و S&P 500 به کمتر از سطح معمول افت کنند. میانگین صنعتی داو جونز هم دومین سقوط مهم خود در یک روز را تجربه کرد و الگوریتم‌های HFT منجر به Sell-off (فروش دسته جمعی و ناگهانی با قیمت پایین) شدید شدند تا معامله گران را از این بی ثباتی بازار دور کنند.

  این بحران حدود 36 دقیقه زمان برد و باعث شد میانگین صنعتی داو جونز در عرض 10 دقیقه بیش از هزار واحد کاهش پیدا کند که دومین سقوط بزرگ در تاریخ محسوب می‌شود. به گفته Investopedia "در اولین لحظات، بیش از 200 هزار معامله اوراق بهادار با قیمت‌هایی در حد 60 درصد کمتر از قیمت واقعی انجام شدند و بعضی معاملات با قیمت‌های عجیب از چند پنی تا 100 هزار دلار اجرا شدند."

  امیدواریم که حالا با HFT آشنا شده باشید و اینکه در دنیای ارزهای دیجیتال HFT صرفاً یک پیاده سازی فنی نیست بلکه بیشتر شاخصی است که واقعیت موجود در بازار امروز را تعریف می‌کند.

  هنوز سرمایه گذاران سازمانی علاقه زیادی به دارایی‌های غیرسنتی ندارند و منتظر هستند تا ابتدا شرکت‌های بزرگ تر به این بازار وارد شوند. وقتی چنین اتفاقی رخ بدهد، احتمالاً راهکارهای HFT زیادی وارد بازار می‌شوند اما در حال حاضر هنوز به این مرحله نرسیدیم.

  برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن

  برزخی در تنفیذ معامله یا رد آن

  معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود

  معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد. این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود.

  هنگامی که گفته می‌شود معامله فضولی نافذ نیست، به این معنا است که برای اینکه معامله صحیح باشد، باید مالک یا قائم‌مقام او (در صورت فوت مالک، وراث او و در صورت انتقال مال به دیگری، مالک بعدی مال قائم‌مقام محسوب می‌شود) پس از وقوع معامله به آن رضایت دهد. این اعلام رضایت می‌تواند به لفظ یا فعل باشد.

  سکوت مالک حین معامله فضولی

  اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند، سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند، معامله منتفی است و مالک نمی‌تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد. اجازه به معنای اعلام موافقت با معامله فضولی و رد به معنای اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

  تبعات تاخیر در اعلام اجازه یا رد

  رد معامله فضولی می‌تواند به لفظ یا فعل باشد همچنین لازم نیست اعلام اجازه یا رد، فوری باشد. این در حالی است که اگر در اعلام اجازه یا رد، تاخیر شود و این تاخیر موجب ورود ضرر به طرف معامله باشد، طرف معامله می‌تواند عقد را به هم بزند.در صورتی که در این نوع معامله، مالک قبل از اعلام اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث او است.اگر فردی نسبت به مال دیگری معامله کند و بعد از آن، مال به نحوی به شخص معامله‌کننده منتقل شود و به ملکیت او درآید؛ مثلا مالک بمیرد و معامله‌کننده یا فضول وارث او باشد و مال به او برسد، در این صورت فضول باید عقد را اجازه کند و صرف تملک به معنای اجازه معامله سابق نیست.

  انتقال مال خود و غیر ضمن یک عقد واحد

  اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته از جانب او به عنوان ولیّ (پدر و جد پدری فرد نابالغ) یا وکیل او معامله کند، در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است. در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار گیرد، معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر، فضولی محسوب می‌شود .

  معاملات فضولی متعدد درباره یک مال

  اگر مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله را اجازه یا رد کند، چند بار دیگر نیز مورد معامله قرار گیرد، مالک می‌تواند هر یک از آن معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت هر عقدی را که اجازه کرد، آن عقد و معاملات بعد از آن نافذ و صحیح است و معاملات سابق و قبل از آن باطل خواهد بود.

  زمان تاثیر اجازه یا رد معامله فضولی

  نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده، اجازه یا رد از روز عقد موثر است. به عنوان مثال اگر زمین زراعی یا باغ معامله شود، محصولات آن زمین و میوه‌های درختان منافع محسوب می‌شود؛ به این معنا که در صورت اجازه معامله، محرز می‌شود که منافع از روز عقد متعلق به طرف معامله بوده و او از همان موقع مالک بوده است همچنین در صورت رد، طرف معامله از همان موقع عقد، ضامن منافع محسوب می‌شود، چرا که بر مالی که متعلق به او نبوده، تسلط داشته است. ضامن منافع بودن در اینجا به این معنا است که باید قیمت منافع را در مدتی که مال در تسلط او بوده است، پرداخت کند، حتی اگر از منافع استفاده نکرده باشد.

  مال مثلی و قیمی

  اگر فضول، مالی را که معامله کرده است، به تصرف طرف معامله داده باشد و مالک آن عقد را اجازه نکند، طرف معامله ضامن عین مال و منافع آن است، یعنی باید عین مال را پس بدهد و در صورت تلف عین، در صورتی که مال مثلی باشد، مثل آن و در صورتی که قیمی باشد، قیمت آن را بدهد.همچنین در صورتی که هر گونه عیب و نقصی در مال ایجاد شده باشد حتی اگر خود فضول در ایجاد آن نقشی نداشته باشد، باید آن را جبران کند. به علاوه قیمت منافع را نیز در مدتی که مال در تسلط او بوده است، باید پرداخت کند ولو اینکه از منافع استفاده نکرده باشد.مال مثلی به مالی گفته می‌شود که نظایر فراوان دارد مانند تولیدات نو و کار نکرده کارخانجات که تازه از خط تولید خارج و وارد بازار شده است.مال قیمی نیز به مالی گفته می‌شود که مثل و مانند دقیق نداشته باشد؛ مانند اجناس و اشیا دست دوم.در صورتی که فضول، بهای مالی را که معامله کرده است، گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک ضمن اجازه و تایید معامله فضولی، به گرفتن بها توسط فضول نیز رضایت دهد، دیگر برای گرفتن قیمت، حق رجوع به طرف معامله را نخواهد داشت.همچنین در صورتی که مال مورد معامله فضولی به تصرف طرف معامله داده شود، اگر عقد از سوی مالک اجازه نشود؛ طرف معامله نسبت به اصل مال و منافع آن در مدتی که در تصرف او بوده، ضامن است؛ اگرچه از منافع استفاده نکرده باشد.

  ضامن بودن طرف معامله نسبت به عیب مال در مدت تصرف

  طرف معامله نیز نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف او در مال مورد معامله ایجاد شده باشد، ضامن است، حتی در صورتی که عیب مزبور توسط او به وجود نیامده باشد. همچنین طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمت مالی که پرداخت کرده است، به فضول مراجعه کند.اگر مالک، معامله را اجازه نکند و طرف معامله هم بر فضولی بودن آن عقد جاهل باشد، در این صورت طرف معامله حق دارد برای پس گرفتن قیمتی که پرداخت کرده و نیز کلیه خساراتی که از قبل از این معامله دیده است، به فضول مراجعه کند.همچنین در صورتی که بر فضولی بودن معامله عالم بوده باشد، فقط حق مراجعه برای دریافت قیمت را خواهد داشت و حق مراجعه برای دریافت سایر خسارات وارده را ندارد.

  معاملات متعدد چیست؟

  رونوشت از پرونده جاری همکاران 1401-06-23

  رونوشت از پرو�…

  پرونده جاری همکاران 1401-06-16

  پرونده جاری ه�…

  پرونده جاری همکاران 1401-06-09

  پرونده جاری ه�…

  چهارشنبه حقوقی: روش های علمی پرونده خوانی 1401-06-02

  چهارشنبه حقوق…

  پرونده جاری همکاران 1401-05-25

  پرونده جاری ه�…

  رای وحدت رویه در خصوص دفاتر وکالت

  رای وحدت رویه …

  کارگاه "تکنیک های کاربردی تنظیم قرارداد توسط مدیران شرکت های تجاری"

  کارگاه "تکن…

  جنبه‌های کاربردی اعمال ماده 477 ق آدک با تاکید برنامه مورخ 1401/04/28 معاون قوه قضائیه

  جنبه‌های کار�…

  1. شما اینجا هستید: - - -
  2. آثار حقوقی معاملات فضولی

  آثار حقوقی معاملات فضولی

  آثار حقوقی معاملات فضولی

  • اندازه قلم کاهش اندازه قلمافزایش اندازه قلم
  • چاپ
  • پست الکترونیکی

  معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

  کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

  وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

  معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

  معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

  «معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

  در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

  بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

  تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

  وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

  هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

  زمان پیدایش آثار قانونی

  باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

  معاملات متعدد بر مال غیر

  در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

  شرایط اجازه

  برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

  1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

  2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

  وضعیت و آثار معامله پس از رد

  ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

  ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

  در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.